POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - svrhovito - zakon o utvrđivanju - odluka o spajanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik i suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić. mr. Vojislav Kučeković, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, povodom ustavne tužbe F. K. iz Z., na sjednici održanoj dana 1. lipnja 1994. godine, donio je ovu
ODLUKU

  1. Odbija se ustavna tužba.
  2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:
Podnositelj ustavne tužbe smatra da su mu presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-2490/93. od 3. lipnja 1893. godine povrijeđena vlasnička prava, a što da je u suprotnosti s odredbama članka 3. Ustava (nepovredivost vlasništva kao najviše vrednote ustavnog poretka) i odredbama članka 48. stavak 1. Ustava (jamči se pravo vlasništva). Označenom presudom Upravnog suda odbijena je tužba podnositelja ustavne tužbe protiv rješenja tuženog Fonda grada Zagreba za vodoprivredu, promet, stambeno i komunalno gospodarstvo, klasa: UP/II-371-04-93-98, ur. broj: 256-04-93-2 od 23. veljače 1993. godine. Tim rješenjem odbijena je žalba podnositelja ustavne tužbe protiv rješenja istog upravnog tijela, donesenog u prvom stupnju, klasa: UP/I-371-04/92-52/2503, ur. broj: 256-06-92-1 od 13. listopada 1992. godine, kojim je utvrđena obveza podnositelja ustavne tužbe na platež naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade te podmirenja dijela troškova upravljanja stambenom zgradom u kojoj stanuje kao etažni vlasnik.
Ustavna tužba nije osnovana. Suština ustavne tužbe svodi se na tvrdnju da je njezin podnositelj. kupnjom stana kao posebnog dijela zgrade primjenom odredbi Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 43/92, 69/92, 25/93 i 48/93), kada mu je preosalo stanarsko pravo, postao (etažni) vlasnik stana te tako izašao iz dotadašnjeg sustava (društvenog) upravljanja stambenim zgradama. Slijedom toga smatra da Fond grada Zagreba za vodoprivredu, promet, stambeno i komunalno gospodarstvo nije bio ovlašten donositi rješenje i obvezivati ga na plačanje navedene naknade i dijela troškova upravljanja stambenom zgradom u kojoj se nalazi njegov stan. Valja, medutim, reći da su još uvijek na snazi, iako neusklađeni s Ustavom Republike Hrvatske (prema Ustavnom zakonu za provedbu Ustava Republike Hrvatske "Narodne novine", broj 34/92, 91/92 i 62/93 - rok za usklađivanje teče do 30. lipnja 1994.), propisi koji uređuju upravljanje stambenim zgradama i njihovo održavanje (zajedničkih dijelova i uređaja). To su Zakon o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/85, 42/86, 22/92 i 70/93),
Zakon o vlasništvu na dijelovima zgrada ("Narodne novine", broj 52/73), te Zakon o fondovima u stambenom i kornunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 53/90 i 76/93). Prema navedenim propisima, odnosno odredbi članka 4. Zakona o vlasništvu na dijelovima zgrada, zgradom čiji su dijelovi u etažnom vlasništvu upravljaju stanari i vlasnici posebnih dijelova zgrade (etažni vlasnici) na način određen posebnim propisima. Taj posebni propis je Zakon o stambenim odnosima koji ureduje prava i obveze etažnih vlasnika u upravljanju stambenom zgradom u kojoj se takvi stanovi nalaze, pa i plaćanje sporne naknade. Slijedom navedenog ovaj Sud smatra da podnositelju ustavne tužbe nadležna tijela i Upravni sud Republike Hrvatske nisu osporenim aktima povrijedili njegovo Ustavom zajamčeno pravo vlasništva (članak 48. stavak 1. Ustava), koje on ima kao etažni vlasnik stana, obvezujući ga da kao i drugi stanari, odnosno etažni vlasnici. plaća naknadu za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradi te snosi dio troškova upravljanja stambenom zgradom, jer mogućnost takvog obvezivanja slijedi i iz ustavne odredbe prema kojoj vlasništvo obvezuje (stavak 2. članak 48. Ustava). Ocijenivši ustavnu tužbu neosnovanom, odlučeno je kao u izreci pod 1. (članak 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske - "Narodne novine", broj 29/94). Objava ove odluke (točka 2. izreke) temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
Broj : U-III-490/1993.
Zagreb, 1. lipnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti