POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - sustav pravila - odluka o zaduženju - odluka o imenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske povodom ustavne tužbe R. J. iz O. na sjednici u sastavu predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske Jadranka Crnića, te sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske Zdravka Bartovčaka, dr. Nikole Filipovića, Ante Jelavića, mr. Vojislava Kučekovića, mr. Hrvoja Momčinovića, Ivana Marijana Severinca i Mladena Žuvele održanoj 4. svibnja 1984. godine donio je
ODLUKU

  1. Usvaja se ustavna tužba i ukida se rješenje Upravnog suda Republike Hrvatske od 17. lipnja 1993. godine broj US-6044/1992.
  2. Predmet se vraća Upravnom sudu Republike Hrvatske na ponovni postupak.
  3. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama"

Obrazloženje:
Svojom dopuštenom i pravodobno podnesenom ustavnom tužbom R. J. tvrdi da su mu rješenjem o odbačaju tužbe Upravnog suda Republike Hrvatske od 17. lipnja 1993. godine broj Us-6044/92 povrijeđena prava sudske kontrole zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koje imaju javne ovlasti i pravo jednakosti građana pred sudovima i drugim državnim i tijela koja imaju javne ovlasti, zajamčena odredbama članka 19. stavak 2. i 26. Ustava Republike Hrvatske. Svoje tvrdnje podnositelj ustavne tužbe obrazlaže navodima da mu je rješenjem Izvršnog vijeća Skupštine općine O. od 17. rujna 1992. godine Ur. broj 2154-02-92-3 prestao radni odnos kao inspektoru Uprave prihoda Općine O. Pred Općinskim sudom u O. pokrenuo je radni spor, no taj sud se je rješenjem od 19. studenog 1982. godine broj P-268/92 oglasio stvarno nenadležnim te tužbu odbacio. Žalbu protiv tog rješenja odbio je Okružni sud u R. svojim rješenjem od 14. travnja 1993. godine broj Gž-2414/92. Budući je po stanovištima tih sudova za odlučivanje u sporu nadležan Upravni sud Republike Hrvatske da je pokrenuo upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske prilažući tužbi i navedeno rješenje Općinskog suda u O. Tužba mu je međutim, odbaćena naprijed spomenutim rješenjem jer da osporeno rješenje Izvršnog vijeća Skupštine općine O. nije upravni akt.
U provedenom postupku u Ustavnom sudu Republike Hrvatske izvršen je uvid u spis Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-6044/92 i spis Općinskog suda u O. broj p-268/92 Utvrđeno je da je rješenjem Općinskog suda u O. od 19. studeckog 1992. godine broj P-268/92 taj sud se oglasio stvarno nenadležnim povodom tužbe podnositelja ustavne tužbe radi utvrđenja nezakonitim rješenja o prestanku radnog odnosa. Zakonitost istog rješenja podnositelj ustavne tužbe osporavao je i u upravnom sporu koji je podnositelj ustavne tužbe pokrenuo pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u predmetu broj Us-6044/92 ali je taj sud tužbu odbacio rješenjem od 17. lipnja 1893. godine.
Upravni sud Republike Hrvatske pridonošenju rješenja o odbacivanju tužbe nije primijenio odredbe članka 21. i 22. Zakona o parničnom postupku, koje je bio dužan primijeniti temeljem odredbi članka 60. Zakona o upravnim sporovinka budući je znao da se je Općinski sud u O. oglasio u istoj stvari nenadležnim i nije izazvao sukob nadležnosti koji bi riješio temeljem odredbi članka 40. stavak 1. točka 5. Zakona o redovnim sudovima Vrhovni sud Republike Hrvatske. Ovakovim postupanjem Upravni sud Republike Hrvatske povrijedio je podnositelju ustavne tužbe - Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na sudsku kontrolu zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti (članak 19. stavak 2.) i pravo jednakosti pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima koja imaju javne ovlasti, pa je odlučeno kao u izreci.
Odluka o objavi ove odluke zasniva se na odredbama članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-111-70/1994.
Zagreb, 4. svibnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti