POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - kolokvij - prosječni srednji tečaj - odluku o raspodjeli ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda i suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, na sjednici 12. listopada 1994. godine donio je slijedeće
RJEŠENJE

  1. Ustavna tužba se odbacuje.
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama"


Obrazloženje:
"Feral Tribune" d.o.o. Split podnio je ustavnu tužbu ovom Sudu povodom Mišljenja Ministarstva kulture i prosvjete od 1. srpnja 1994. godine Klasa 612-10/94-01-907 Ur. broj 532-03-115/94-01, radi povrede ustavnog prava iz članka 38. stavak 1, 2. i 3. Ustava Republike Hrvatske, te je predložio da se odgodi izvršenje Mišljenja do donošenja odluke Suda.
Ustavna tužba nije dopuštena.
Prema članku 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91) svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti, ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina.

Ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugi pravni put, ustavna tužba može se podnijeti tek nakon što je taj pravni put iscrpljen.
U stvarima u kojima je dopušten upravni spor, pravni put je iscrpljen nakon što je odlučeno i o tom pravnom sredstvu.
Ministarstvo kulture i prosvjete dalo je Mišljenje na temelju članka 19. stavka 1. toč.12. i stavka 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91, 73/91,18/92, 25/93,13/94, 22/94, 28/94 i 48/94) prema kojim se tiskovina "Feral Tribune" ne smatra proizvodom iz članka 19. točke 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (točka 1. izreke).
Nadalje, u izreci Mišljenja je određeno da se na tiskoviri: "Feral Tribune" plaća porez na promet (točka 2. izreke), da se tim Mišljenjem stavlja izvan snage Mišljenje Ministarstva kulture i prosvjete od 23. rujna 1993. godine Klasa " 10/93-01-503. Ur. broj 532-03-1/6-93-01. (točka 3. izreke), te da se porez na promet ima obračunavati od dana izdavanja (točka 4. izreke).
Nakon što je Ministarstvo kulture i prosvjete dalo spomenuto Mišljenje, u skladu s odredbama Zakona o porezu " promet proizvoda i usluga, za tiskovinu "Feral Tribune" . nastaje dužnost plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga od dana izdavanja, bez donošenja posebnog upravnog akta o toj obvezi.
Stoga je, prema stajalištu ovog Suda, Mišljenje Minitarstva kulture i prosvjete upravni akt u smislu stavka 2. članka 6. Zakona o upravnim sporovima (.Narodne novine". br. 53/91, 9/92, 77/92), jer se tim aktom rješava o određenom pravu odnosno obvezi "Feral Tribune" d.o.o. Split, koji, prema članku 2. citiranog Zakona može protiv tog akta pokrenuti upravni spor.

S obzirom da u ovom slučaju, kako to proizlazi iz ustavne tužbe, nije iscrpljen dopušteni pravni put, nisu se stekle pretpostavke za odlučivanje o ovoj ustavnoj tužbi, pa je valjalo, temeljem članka 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 29/94) istu odbaciti.

Kako je ustavna tužba odbačena zbog nepostojanja procesnih pretpostavki za odlučivanje o osnovanosti iste, to ne postoje ni pretpostavke iz članka 53. stavak 2. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske za odlučivanje o prijedlogu podnosit.elja ustavne tužbe da se odgodi izvršenje osporenog Mišljenja do donošenja odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20 stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj : U-III-702/1984
Zagreb, 12. listopada 1994.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti