POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - kolegij - odluku o državnom - zakon o humanitarnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
Na temelju članka 105. stavka 2. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 25/92 - pročiščeni tekst i 26/93). ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK
O SADRŽAJU I NAČINU REGISTRACIJE ODLUKE O IZBORU ODNOSNO UGOVORA O ZAPOŠLJAVANJU RADNIKA-POMORCA KAO ČLANA POSADE BRODA

Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuje sadržaj i način registracije odluke o izboru odnosno ugovora o zapošljavanju radnika - pomorca kao člana posade broda.

Odluka o izboru odnosno ugovor o zapošljavanju se registriraju u županijskom uredu nadležnom za rad prema sjedištu organizacije odnosno prebivalištu poslodavca kod kojega radnik - pomorac zasniva radni odnos.

Članak 2.
Županijski ured nadležan za rad, vodi poseban upisnik (registar) podataka o radnicima - pomorcima u radnome odnosu.

Članak 3.
Iz odluke o izboru odnosno ugovora o zapošljavanju radnika - pomorca kao člana posade broda u upisnik (registar) se obvezatno upisuju slijedeći podaci:
1. ime i prezime, dan, mjesec i godina rođenja radnika
- pomorca;
2. mjesto i dan donošenja odluke o izboru odnosno zaključenja ugovora o zapošljavanju radnika - pomorca kao člana posade broda;
3. označenje broda ili brodova na kojemu ili na kojima je radnik - pomorac obvezan raditi kao član posade broda;
4. približno trajanje putovanja ako je radni odnos zasnovan na određeno vrijeme;
5. naziv službe odnosno radnoga mjesta na kojemu će radnik - pomorac raditi kao član posade broda;
6. približna prosječna plaća radnika - pomorca za redovno radno vrijeme, za prekovremeni odnosno noćni rad;
7. nadnevak i mjesto u kojemu po iskrcanju prestaju prava i obveze iz radnoga odnosa u slučaju kada je radni odnos zasnovan na određeno vrijeme ili u drugom slučaju prestanka radnoga odnosa mimo volje radnika - pomorca;
8. trajanje obvezatnoga otkaznog roka u slučaju prestanka radnoga odnosa;
9. trajanje godišnjeg odmora;
10. pojedina posebna važnija prava i uvjeti pod kojima ona pripadaju radniku - pomorcu (dio plaće u stranoj valuti, uvjeti za premještaj u drugu organizaciju odnosno kod drugoga poslodavca. prava u svezi sa stručnim obrazovanjem ili usavršavanjem, plaćeni dopust i sl.)

Članak 4.
Odluka o izboru odnosno ugovor o zapošljavanju radnika - pomorca kao člana posade broda podnose se na registraciju u tri primjerka u roku od 8 dana od dana stupanja radnika na rad.
O obavljenom upisu (registraciji) stavlja se potvrda (klauzula) na svaki primjerak odluke o izboru odnosno ugovora o zapošljavanju radnika - pomorca kao člana posade broda.
Potvrda (klauzula) iz stavka 2. ovoga članka obvezatno sadrži:
- naziv tijela nadležnoga za registraciju;
- izreku da je odluka o izboru odnosno ugovor o zapošljavanju radnika - pomorca za člana posade broda upisana (registrirana);
- registarski broj i nadnevak registracije:
- potpis ovlaštenoga radnika tijela nadležnoga za registraciju.

Članak 5.
Tijelo nadležno za registraciju dužno je registrirati izmjene ugovora o zapošljavanju i odluke temeljem kojih su u organizaciji izvršene promjene u vrsti ili opsegu pojedinih prava i obveza radnika te promjene uvjeta za njihovo ostvarivanje.

Članak 6.
Tijelo nadležno za registraciju dužno je registrirati po odredbama ovoga pravilnika i odluke o izboru odnosno ugovore o zapošljavanju što ih organizacija ili poslodavac prijavi na registraciju i za radnike koji su na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika već bili u radnome odnosu.

Članak 7.
Organizacije i poslodavci koji za radnike - pomorce kod njih zaposlene nisu podnijeli na registraciju odluke o izboru odnosno ugovore o zapošljavanju u skladu s propisima koji su bili na snazi do donošenja ovoga pravilnika dužni su podnijeti na registraciju te odluke odnosno ugovore u skladu s ovim pravilnikom u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 8.
Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o sadržaju i načinu registracije odluke o izboru radnika pomorca za člana posade broda i njegove pismene izjave o prihvaćanju prava i obaveza u radnom odnosu ("Narodne novine", br. 35/79).

Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 115-01/84-01/14
Urbroj : 524-02/2-94-3
Zagreb. 29. rujna 1994.

Ministar rada i socijalne skrbi
Ivan Parač, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti