POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - katalog znanja - pravilnik o sredstvima - zakon o osiguravanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrtratske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. listopada 1994. donijela

UREDBU
O IZMJENI ZAKONA O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI

Članak 1.
U Zakonu o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", br. 27/3, 13/94 i 69/94) članak 29. mijenja se i glasi:
"Sudionici su dužni da za svoja novčana sredstva koja se evidentiraju na računima kod Zavoda odrede jednu ili više depozitnih institucija kod kojih će se ta sredstva dnevno uključivati kao depozit po viđenju i s tim depozitnim institucijama zaključiti ugovor o depozitu.
Sudionik je dužan za svoje redovito poslovanje otvoriti u Zavodu onoliko računa s koliko je depozitnih institucija zaključio ugovor o depozitu.
Novčana sredstva na računima depozitara i depoziti utvrđeni zakonom dnevno se uključuju kao depozit po viđenju Narodne banke Hrvatske.
Narodna banka Hrvatske može, temeljem posebnog ugovora, uključivati u svoj depozit i pojedine račune za naplatu prihoda izvanproračunskih fondova na razini države.
Nalozi za uključivanje sredstava iz stavaka 1. i 3. ovog članka izvršavaju se istog datuma kad su ispostavljeni."

Članak 2.
Sudionici koji imaju zaključene ugovore o uključivanju svojih novčanih sredstava u depozit više depozitnih institucija, dok te ugovore ne usklade s odredbama stavaka 1. i 2. članka 29. Zakona o platnom prometu u zemlji, ne mogu obavljati plaćanja za vrijeme dok samo neka od depozitnih institucija s kojom imaju zaključen ugovor o depozitu ima nepokriveni saldo na svom računu ili koristi interventna sredstva Narodne banke Hrvatske.

Članak 3.
Sudionici koji na dan stupanja na snagu ove Uredbe nisu imali zaključene ugovore o deponiranju sredstava sa svojeg računa niti sa jednom depozitnom institucijom dužni su u rqku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe postupiti u skladu s odredbama stavaka 1. i 2. članka 29. Zakona o platnom prometu u zemlji
Sudionici koji u roku ne postupe po odredbi stavka 1. ovog članka, u razdoblju dok tako ne postupe ne mogu obavljati plaćanje sa svog računa.

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti odredba članka 3. Uredbe o izmjeni i dopuni zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 69/94).

Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 450-08/94-01/02
Urbroj: 5030116-94-11
Zagreb,13. listopada 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti