POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - stavke uredbi - odluka o raspisivnaju - propisi hrvatskoga hrvatska ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. lipnja 1994. godine donijela

UREDBA
o plaćama u djelatnosti zdravstva

Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se način utvrđivanja plaće i dodatka na plaću djelatnika u zdravstvu.
Plaća djelatnika u zdravstvu utvrđuje se umnožavanjem osnovice s pripadajućim koeficijentima utvrđenim ovom Uredbom za određena zanimanja - poslove i stručnu spremu (osnovna plaća).
Dodatke na plaću čine: dodatak na staž, nadoknada za dežurstvo i nadoknada za pripravnost.

Članak 2.
Osnovicu plaće utvrđuje Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće Zavoda), ovisno od prihoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavoda)

Členak 3.
Koeficijenti za obračun plaća prilog su ove Uredbe i njezin su sastavni dio.

Članak 4.
Nadoknada za dežurstvo utvrđuje se tako da:
1. radnim danom iznosi 9% od plaće (bez dodataka), a obračunava se na slijedeći način:
- prvih osam sati obračunava se kao redoviti rad,
- drugih osam sati obračunava se kao redoviti rad kada djelatnih odrađuje slijedeći radni dan,
- trećih osam sati dežurstva (noćnih) obračunava se u paušalnom iznosu od 9% od plaće djelatnika (bez dodatka).
2. subotom i nedjeljom nadoknada za dežurstvo iznosi 13,5%od plaće djelatnika (bez dodataka) a obračunava se na način da se:
a) subotom:
- prvih osam sati obračunava kao redoviti radni dan(kada se odrađuje radna subota),
- daljnjih šesnaest sati rada obračunava se u paušalnom iznosu od 13,5% od plaće djelatnika (bez dodataka),

b) nedjeljom:
- prvih osam sati obračunava se kao redoviti radni dan (odrađivanje slobodnog ponedjeljka),
- daljnjih šesnaest sati rada obračunava se u paušalnom iznosa od 13,5% od plaće djelatnika (bez dodataka),

3. blagdanom se nadoknada za dežurstvo obračunava u paušalnom iznosu od 18% od plaće djelatnika (bez dodataka).

Nakon odrađenog dežurstva blagdanom, djelatnik ima pravo na jedan plaćeni slobodan dan.
Za odrađeno dežurstvo radnim danom pred neradni dan i odrađeno dežurstvo u neradnu subotu djelatnik ima pravo na jedan slobodan dan.

Članak 5.
Nadoknada za pripravnost obračunava se u paušalnom iznosu od 30% od nadoknade obračunate za dežurstvo, ovisno o tome na koji dan pada pripravnost, s tim da pripravnostradnim danom i radnom subotom traje šesnaest sati, a neradnom subotom, nedjeljom i blagdanom dvadesetčetiri sata

Članak 6.
Prilikom obračuna nadoknade za dežurstvo i pripravnost ne uzimaju se istodobno i povećanja osnovne plaće za: noćni rad,prekovremeni rad, rad nedjeljom, rad blagdanom, te rad ; u smjenskom radu u drugoj smjeni utvrđeni Općim kolektivnim ugovorom za javne djelatnosti i javna poduzeća ("Narodne novine" br. 66/92).

Članak 7.
Naputak za primjenu ove Uredbe daje Ministarstvo zdravstva, a provedbu Uredbe prati Zavod.

Članak 8.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjnje se od 1. srpnja 1994. godine.
Klasa : 120-02/94-01/13.
Urbroj: 5030104-94-1
Zagreb, 16. lipnja 1994.

Potpredsjednik
Vladimir Šeks,v.r.

PRILOG(članak 3. Uredbe)
_ _______________________________
Koefici- Stručna Primjer zanimanja-poslova
Br. jent sprema
_ _______________________________
0 1 2 3
_ _______________________________
1. 1.00 NKV 1 spremačica administrativnog prostora, bolničkog kruga
_ _______________________________
2. 1.15 NKV 2 spremačica zdravstvenog prostora
_ _______________________________
3. 1.35 NSS 1 telefonist, pralja, dostavljač...
_ _______________________________
4. 1.50 NSS 2 pomoćni poslovi njege, obdukcije
_ _______________________________
5. 1.80 KV 1 kuhar, električar, arhivar
_ _______________________________
6. 1.95 KV 2 voditelj radionice...
_ _______________________________
7. 2.00 SSS 1 referent u knjigovodstvu 1,
VKV 1 stenodaktilograf, VKV majstor,
referent u administraciji I
_ _______________________________
8. 2.20 SSS 2 medicinska sestra u ordinaciji
VKV 2 opće medicine referent u knjigovodstvu II, referent u
administraciji II, voditelj voznog
parka, odnosno servisa
_ _______________________________
9. 2.30 SSS 3 medicinska sestra u konzilijarno-polikliničkoj službi,
dijagnostici, sterilizaciji, zdrav. tehničar
_ _______________________________
10. 2.40 SSS 4 medicinska sestra u stacionaru
_ ________________________________
11. 2.60 SSS 5 medicinska sestra na anesteziji,hemodijalizi, neurologiji,
onkologiji pedijatriji,traumatologiji, psihijatriji...
_ ________________________________
12. 2.80 SSS 6 medicinska sestra u jedinici intenzivnog liječenja;
operaciji na instrumentiranju u rađaoni, hitnoj službi,
specijalnim odjelima za opekline...
_ ________________________________
13. 3.00 SSS 7 na izvoru zračenja (RTG,nuklearna terapija, davanje
citostatika, rad s bolesnicima oboljelim od AIDS)
_ ________________________________
14. 3.05 VŠS 1 nezdrevstveni djelatnici
_ ________________________________
15. 3.10 VŠS 2 u konzilijarno-polikliničkoj službi, dijagnostici i terapiji,
voditelj referade...
_ ________________________________
16. 3.20 VŠS 3 u patronaži, na funkciji voditelja smjene, sanitarni
inženjer...
_ ________________________________
17. 3.30 VŠS 4 na funkciji glavne sestre doma zdravlja, odjelne sestre,
ing. med. radiologije...
_ ________________________________
18. 3.35 VŠS 5 na funkciji odjelne sestre, intenzivnog liječenja, glavni
ing. med. radiologije...
_ ________________________________
19. 3.40 VŠS 6 na funkciji glavne sestre opće bolnice ,specijalne bolnice,
zavoda ili većeg doma zdravlja
_ ________________________________
20. 3.50 VŠS 7 na funkciji glavne sestre klinike
_ ________________________________
21. 3.60 VŠS 8 na funkciji glavne sestre KBC-a
_ ________________________________
22. 3.70 VSS nezdravstveni djelatnici
_ ________________________________
23. 3.80 VSS nezdravstveni djelatnici
postdipl.
_ ________________________________
24. 3.90 VSS nezdravstveni djelatnici
magistri
_ ________________________________
25. 4.00 VSS voditelj nemedicinskog odsjeka u županijskoj ustanovi
_ ________________________________
26. 4.10 VSS doktor medicine, doktor stomatologije, medicinski
biokemičar, farmaceut sa položenim državnim ispitom
_ ________________________________
27. 4.20 VSS voditelj nemedicinskog odsjeka u državnoj ustanovi
_ ________________________________
28. 4.30 VSS doktor medicine, doktor stomatologije,medicinski bio-
postdipl. kemičar,farmaceut
_ ________________________________
29. 4.30 VSS voditelj nemedicinskog odjela županijske ustanove
_ ________________________________
30. 4.40 VSS voditelj nemedicinskog odjela državne ustanove
_ ________________________________
31. 4.40 VSS doktor med., doktor stom., med.biokem.,farmaceut
magistar
_ ________________________________
32. 4.50 VSS dr. znanosti (nezdravstveni)
_ ________________________________
33. 4.50 VSS voditelj nemedicinske službe u županijskoj ustanovi
_ ________________________________
34. 4.60 VSS voditelj nemedicinske službe u državnoj ustanovi
_ ________________________________
35. 4.70 VSS dr.znanosti - dr.med.,dr.stom.,med.biokem.,farm.
_ ________________________________
36. 5.00 VSS + dr.med.,dr.stom.,med.biokem.,farmaceut sa
spec. položenim specijalističkim ispitom
_ ________________________________
37. 5.05 VSS + dr.med.,dr.stom.,med.biok.,
spec.+ farmaceut
postdipl.
_ ________________________________
38. 5.10 VSS + doktor medicine i stomatologije
spec.+
prim
_ ________________________________
39. 5.15 VSS + dr.med.,dr.stom.,med.biokem.,
spec.+ mr. farmaceut
_ ________________________________
40. 5.20 VSS + voditelj medicinskog odsjeka
spec. županijske ustanove
_ ________________________________
41. 5.25 VSS + specijalista + doktorat znanosti -
spec.+ dr. dr.med.,dr.stom.,med.biokem.,
sc. farmaceut
_ ________________________________
42. 5.30 VSS + voditelj medicinskog odsjeka
spec. državne ustanove
_ ________________________________
43. 5.35 VSS + voditelj medicinskog odjela
spec. županijske ustanove
_ ________________________________
44. 5.40 VSS + voditelj medicinskog odjela
spec. državne ustanove
_ ________________________________
45. 5.45 VSS + voditelj medicinske službe
spec. županijske ustanove
_ ________________________________
46. 5.50 VSS + voditelj medicinske službe državne
spec. ustanove
_ ________________________________
47. 5.55 VSS + predstojnik klinike ili kliničkog
spec. zavoda
_ ________________________________
48. 6.00 VSS ravnatelj županijske ustanove
_ ________________________________
49. 6.00 VSS ravnatelj kliničke bolnice ili državnog zavoda
_ ________________________________
50. 6.00 VSS ravnatelj KBC-a
_ ________________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti