POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - javno pravo - objava dopune popisa - odluka o načanu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda i suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Ćuvela, povodom zahtjeva INA - Industrija nafte d.d. Zagreb, Rafinerija nafte u Sisku, za rješavanje sukoba o nadležnosti između Općinskog komiteta za građevinarstvo, urbanizam, stambene i komunalne poslove bivše općine Sisak i Općinskog suda u Sisku, na sjednici održanoj dana 14. rujna 1994. godine, donio je ovu
ODLUKA

  1. Za odlučivanje o zahtjevu za predaju u posjed izvlaštenih nekretnina INA - Industrija nafte d.d. Zagreb, Rafinerija nafte u Sisku protiv Rade Nenadića iz Siska, Školska 4, nadležno je tijelo izvršne vlasti - županijski ured Županije Sisačko-moslavačke.
  2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".


Obrazloženje:
INA - Industrija nafte d.d. Zagreb, Rafinerija nafte u Sisku podnijela je ovom Sudu zahtjev radi rješavanja sukoba nadležnosti nastalog između Općinskog komiteta za građevinarstvo, urbanizam, stambene i komunalne poslove bivše općine Sisak i Općinskog suda u Sisku povodom njenog prijedloga da joj se predaju u posjed izvlaštene nekretnine.
Naime, rješenjima navedenog upravnog organa broj: UP/1-12-39-1981 od 6. ožujka 1981. godine i broj: UP/1-12-34-1981 od 21. svibnja 1981. godine izvršena je potpuna eksproprijacija (izvlaštenje) katastarskih čestica broj: 1374 i 1375 upisanih u z.k. ul.198 k.o. Sisak Novi u korist podnositeljice zahtjeva. Ranijem vlasniku (izvlašteniku) isplaćena je naknada za izvlaštene nekretnine temeljem sudske nagodbe broj: R1-332/81 od 12. siječnja 1982. godine zaključene na Općinskom sudu u Sisku i rješenja istog suda broj:
R1-335/81 od 2. veljače 1982. godine.
Podnositeljica zahtjeva kao korisnik izvlaštenja je temeljem navedenog stekla pravo na posjed izvlaštenih nekretnina.
Kako joj izvlaštenik onemogućava stupanje u posjed, zatražila je od nadležnog upravnog organa da ju uvede u posjed.
Općinski komitet za građevinarstvo, urbanizam, stambene i komunalne poslove bivše općine Sisak svojim zaključkom klasa: 944-05/90-01/09, urbroj: 2176-08-05-90/1 od 21. lipnja 1990. godine odbacio je taj zahtjev zbog nenadležnosti smatrajući da je za to nadležan Općinski sud u Sisku.
Općinski sud u Sisku rješenjem broj: P-1692/93 od 19. siječnja 1994. godine također se oglasio u istom predmetu nenadležnim jer da je nadležan upravni organ.
Zbog odbijanja nadležnosti tijela izvršne i tijela sudbene vlasti u istoj pravnoj stvari, podnositeljica zahtjeva nije mogla ostvariti svoje stečeno pravo na posjed izvlaštenih nekretnina te je sukladno članku 32. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) zatražila da ovaj Sud riješi taj tzv. negativni sukob nadležnosti.
Sukob o nadležnosti izmedu navedenih tijela izvršne i sudbene vlasti nastao je povodom prijedloga korisnika izvlaštenja da mu se temeljem upravnog rješenja predaju u posjed izvlaštene nekretnine. Prema odredbama članka 272. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br 53/91), izvršenje rješenja donijetog u upravnom postupku provodi se radi ostvarivanja novčanih potraživanja ili nenovčanih obveza.
Ustavni sud je u provedenom postupku utvrdio da se u konkretnoj pravnoj stvari radi o nenovčanoj obvezi. Prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku (članak 275. i 276.), izvršenje radi ispunjenja nenovčanih obveza provodi se administrativnim putem, a provode ga organi uprave prema odredbama toga Zakona.
Sukladno propisima o ustroju državne uprave, odnosno ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, Ustavni sud je utvrdio da je u konkretnom slučaju nadležno tijelo izvršne (upravne vlasti).
Do stupanja na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br 75/93), poslove državne uprave u bivšim općinama su temeljem Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/91) obavljali općinski organi uprave osnivani za pojedina upravna područja (komiteti, sekretarijati).
Zakonom o sustavu državne uprave, koji je stavio izvan snage Zakon o upravi (Osim odredbi o radnom odnosu radnika u organima uprave), utvrđeno je da poslove državne uprave obavljaju tijela državne uprave (članak 2. i 3. Zakona). Na području županija to su županijski uredi, koji se ustrojavaju uredbom Vlade Republike Hrvatske za određena upravna područja (članak 52. Zakona).
Objava ove odluke temelji se na odredbi članka 20. st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj : U-IV-117/1994.
Zagreb, 14. rujna 1994.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti