POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - standardi - rješenje o ovlašćenju - uredba o javnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Temeljem članka 316. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 84/92., 5/93. i 6/93.), ministar pomorstva, prometa i veza u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova, donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNOM ZNAKU ZA OZNAČAVANJE VOZILA INVALIDA
Članak 1.
U Pravilniku o posebnom znaku za označavanje vozila invalida ("Narodne novine", br.12/93) članak 1. mijenja se i glasi: "Ovim se pravilnikom propisuje značenje, oblik, sadržaj, boja, dimenzije, mjesto postavljanja i izdavanje znaka za označavanje vozila invalida (u daljnjem tekstu: "znak")".
Članak 2.
U članku 2. dodaje se novi stavak 1. koji glasi: "Znak vrijedi samo kada vozilom upravlja ili se u vozilu nalazi osoba, čiji su ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom, oštećeni." Dosadašnji stavci 1., 2., 3. i 4. postaju stavci 2., 3., 4. i 5.
Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi: "Znak se izrađuje od odgovarejućeg ljepljivog materijala u obliku naljepnice odgovarajućih boja
Znak se ne može javno prodavati."
Članak 4.
Iza članka 4. dodaje se novi članak 5. koji glasi: "Znak izdaje županijski ured odnosno ured Grada Zagreba, nadležan za poslove prometa, a na temelju podnijetog zahtjeva i njemu priložene medicinske dokumentacije.
O izdanim znakovima vodi se evidencija." Dosadašnji članci 5. i 6. postaju članci 6. i 7.
Klasa: 011-01/94-02/46
Urbroj : 530-04-94-2
Zagreb, 14. svibnja 1994.
Ministar pomorstva, prometa i veza
Ivica Mudrinić, dipl. ing., v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti