POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - stalno ažuriranje propisa - uredba o privremenoj - pravilnik o prijenosu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. lipnja 1994. godine donijela
UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA
Članak 1.
U Zakonu o cestama ("Narodne novine" broj 56/91 pročišćeni tekst, 61/91, 26/93 i 109/93) u članku 43. točke 3., 9. i 10. brišu se.
Dosadašnje točke 4. do 8. postaju točke 3. do 7., a dosadašnje točke 11. do 14. postaju točke 8. do 11. Iza točke 11. dodaje se nova točka 12. koja glasi: "Iz sredstava državnog proračuna."
Članak 2.
U članku 45. u stavku 1. veznik "i" i brojka "3." brišu se.
Članak 3.
U članku 47. stavci 2., 3. i 4. brišu se. Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 2.
Članak 4.
Članak 49. briše se.
Članak 5.
Članak 55. briše se.
Članak 6.
Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Odluka o visini naknade za javne ceste ("Narodne novine" broj 24/92, 16/93. 45/93, 58/93 i 8/94).
Članak 7.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1994. godine.
Klasa: 340-01/94-01/13
Urbroj : 5030105-94-2
Zagreb, 16. lipnja 1994.
Potpredsjednik
Vladimir Šeks, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti