POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - javne objave - pravilnik o rastu - pravilnik o izgledu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 23. stavak 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92. i 55/92.) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 1994. donijela

ODLUKA
o početnoj vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kod prodaje putem natječaja ili javnog prikupljanja ponuda

I.
Početna vrijednost poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kod prodaje putem natječaja ili javnog prikupljanja ponuda utvrđuje se u DEM po klasama i kulturama zemljišta u tablicama i to:

  1. katastarske kulture oranice i vrtova (Tablica 1.)
  2. katastarske kulture livade (Tablica 2.)
  3. katastarska kultura pašnjak (Tablica 3.)
  4. katastarska kultura trstici (Tablica 4.).

Početna vrijednost poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države po tablicama iz stavka 1. ove točke određuje se u valuti Republike Hrvatske prema srednjem tećaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan donošenja odluke o raspisivanju natječaja odnosno javnom prikupljanju ponuda za prodaju zamljišta.

II.
Početni iznos vrijednosti trajnih nasada u vlasništvu države (voćnjaci, vinogradi i maslinici) utvrđuju se pojedinaćno za svaku vrstu nasada.
Nadležno upravno tijelo za imovinsko-pravne poslove po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu dužno je Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva dostaviti podatke o vrsti nasada, površini nasada u ha, lokaciji nasada, početnim projektiranim prinosima (t/ha) ukupnoj neotpisanoj amortizaciji, godišnjoj amortizaciji nasada, projektiranom vijeku upotrebe nasada (godina) i starosti nasada (godina).
Na osnovi dobivenih podataka Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva utvrdit će početnu vrijednost svakog trajnog nasada.

III.
Tablica 1, 2, 3. i 4. s pripadnim sadržajem prilog su ove odluke i čine njen sastavni dio.

IV.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-02/94-01/01
Urbroj: 5030112-94-2
Zagreb, 3. veljače 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti