POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - službene objave propisa - odluka o pohvali - suglasnost da porezna ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 50. stavka 1. točke 11 Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine", br. 60/92), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK
o normativima mikrobiološke čistoće i metode njenog određivanja

Članak 1.
Površine postrojenja, opreme, uredaja, pribora, prijevozna sredstva kao i ruke osoba koje u toku proizvodnje i prometa dolaze u dodir s namirnicama i predmetima opće uporabe moraju odgovarati normativima. mikrobiološke ćistoće koja se određuje prema metodama propisanim ovim pravilnikom.

Članak 2.
Pod normativom mikrobiološke čistoće podrazumijeva se nalaz grupe ili vrste pojedinih bakterija u dopuštenom broju na površinama postrojenja, opreme, uredaja, pribora, prijevoznih sredstava i ruku osoba koje u toku proizvodnje i prometa dolaze u dodir s namirnicama i predmetima opće uporabe.
Pod metodama određivanja mikrobiološke čistoće podrazumijevaju se postupci uzimanja uzoraka brisa, otiska ili ispirka za određivanje količine i vrste bakterija ika površinama postrojenja, opreme, uređaja, pribora, i ruku osoba koje u toku proizvodnje i prometa dolaze u dodir sa namirnicama i predmetima opće upotrebe. Normativi i metode iz stava 1. i 2. ovog pravilnika propisane kao obvezne, otiskane su uz ovaj pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 3.
Pravne i fizičke osobe koje proizvode ili stavljaju u promet namirnice i predmete opće uporabe ispitivanje mikro biološke čistoće obavljaju u vlastitom laboratoriju ili ta ispitivanja obavljaju zdravstvene i druge pravne osobe ovlašlene za takva ispitivanja.

Članak 4.
Organ uprave nadležan za poslove sanitarne inspekcije na osnovu epidemioloških podataka može odrediti ispitivanje i drugih mikroorganizama koji nisu navedeni ovim pravilnikom.

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o normativima mikrobiološke čistoće i metode njenog određivanja ("Narodne novine", br. 42/88).

Članak 6.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 011-02/94-01/37
Broj: 534-02-15-94-2
Zagreb, 5. svibnja 1994.

Ministar zdravstva
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v r.


I. NORMATIVI ZA PROSUĐIVANJE MIKROBIOLOŠKE CISTOCE U OBJEKTIMA ZA PROIZVODNJU I PROMET NAMIRNICA I PREDMETA OPCE UPORABE

METODA NORMATIVI
ISPITIVANJA
VRSTA POVRŠINE
bris, otisak
ispirak
cfu*/cm2 otisak
cfu/ml ispirka** bris/cm
cfu/ml isprika brisa
Enterobakterije Streptococcus grupe D/10 cm2, 1ml isprika
- Porculanske,staklene,glat-
ko metalrle da 10 - Ne smiju biti izolirani
- Plastične,glatko betonske,
glatkokamene da 2 20 Ne smiju biti izolirani
- Plastične ploće za rezanje,
liječenje i sl. da 3 30 Ne smiju biti izolirani
- Ruke osoba u izravnom do-
diru s hranom da 20 1000 Ne smiju biti izolirani
- Ruke osoba u posrednom ili
mogućem dodiru s hranom 50 2000 Ne smiju biti ižolirani
- Boce ili slična ambalaža za Ne smiju biti izolirani (u 10
tekućine
da < 1 - ml ispirka)
- Tanjuri,zdjelice,manje po-
suđe,pribor za jelo da 10 100 Ne smiju biti izolirani
- Čaše,šalice,vrčevi i sl da - 10 100 Ne smiju biti izoliranl
- Cijevi,cjevovodi i sl. da - < 1 - Ne smiju biti izolirani (u 10
ml išpirka)

posuđe,pribor,ambalaža i sl: pripremljeni za jednokratnu upotrebu,trebaju ovisno o vrsti odgovarati gore navedenim normativima
* fu-broj kolonija bakterija
** 10 ml šterilne fiziološke otopine ili peptonshe vode za ispiranje svakih 100ml volumena boce.

Navedeni normativi se odnose na ispitivanje predmeta i ruku u čistom stanju, pripremljenih za upotrebu ili početak rada. lzuzetno oni se odnose i na ruke osoba u neposrednom dodiru sa hranom u toku čitavog trajanja rada. Ako se prosuđuje mikrobiološka čistoća objekta za proizvodnju i promet pđtrebno je ispitivati određerit broj uzoraka, ovisno o vrsti i namjeni objekta i to:

 1. Industrijski objekti za proizvodnju namirnica najmanje 30 uzoraka
 2. Manji (obrtnićki) objekti za proizvodnju namirnica najmarije 15 uzoraka
 3. Objekti javne i društvene prehrane koji proizvode do 200 obroka dnevno najmanje 10 uzoraka
 4. Objekti javne i društ_vene prehrane koji proizvode do 500 obroka dnevno najmanje 15 uzoraka
 5. Objekti javne i društvene prehrane koji proizvode više od 500 obroka dnevno najmanje 20 uzoraka
 6. Ugostiteljske radnje koje ne primaju hranu najmanje 5 uzoraka
 7. Slastičarske radnje dok proizvode sladoled najmanje 10 uzoraka
 8. Slatičarske radnje kad ne proizvode sladoled najmanje 5 uzoraka
 9. Mesnice, prodavaonice kruha najmanje 5 uzoraka
 10. Pečenjarske radnje najmanje 5 uzoraka
 11. Prodavaonice u kojima se prodaju namirnice u neoriginalnom pakovanju (narezivanje

mesnih proizvoda, sira i sl.) najmanje 5 uzoraka

II. PROSUĐIVANJE REZULTATA ISPITIVANJA

 1. Uzorak je dobre mikrobiološke čistoće ako ne sadrži više od naznačenog broja (cfu) i vrste mikroorganizama navedene u Tablici.
 2. Uzorak je zadovoljavajuće mikrobiološke čistoće i ako sadrži do 50% veći broj mikroorganizama (cfu/ml=cm2) uz uvjet da sadrži druge vrste mikroorganizama navedene u Tablici.
 3. Uzorak je nezadovoljavajuće mikrobiološke čistoće ako ne zadovoljava zahtjeve pod 1. i 2. .


III. PROSUĐIVANJE M-IKROBIOLOŠKE ČISTOĆE
OBJEKATA ZA PROIZVODNJU I PROMET NAMIRNICAMA

 1. Mikrobiološks čištoća je dobra kada je manje od 20% ispitivanih uzoraka nezadovoljavajuće mikrobiološke čistoće.
 2. Mikrobiološka čištoća je prihvatljiva kada je manje od 30% ispitivanih uzoraka nezadovoljavajuće mikrobiološke čistoće.
 3. Mikrobiološka čistoća je nezadovoljavajuća kada je 30% i više ispitivanih uzoraka nezadovoljavajuće mikrobiološke čistoće.

4: Smatra se da nežadovoljavajuća mikrobiološka čistoća objekta ugrožava zdravstvenu ispravnost namirnica u smislu odredbi čl. 15. i 17. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama i prerlmetima opće uporabe ("Narodne novine"; br. 60/92) i zahtijeva određenu epidemiološku obradu.
5. Prihvatljiva mikrobiološka čistoća objekta ukazuje na potrebu pojačanog zdravstvenog nadzora i ispitivanje mikrobiološke čistoće od najmanje jednom mjesečno.
6. Utvrđena dobra mikrobiološka čistoća objekta ukazuje da se zdravstveni nadzor treba obavljati redovito. a ispitivanje mikrobiološke čistoće objekta najmanje jednom u tri mjeseca.
7. Prosuđivanje mikrobiološke čistoće objekta za proizvodnju i promet namirnica daje na osnovu izvršenih ispitivanja ovlaštena organizacija u kojoj je izvršeno laboratorijsko ispitivanje i smatra se obveznim, sastavnim dijelom analitićkog izvješća.

IV. METODE ISPITIVANJA
Ispitivanje čistoće obavlja se metodom brisa, otiska ili ispirka.

1. Metoda brisa
Standardizirani namotaj vate na štapiću namoči se u sterilnu fiziološku otopinu i obriše ispitivana površina. Zavisno od vrste ispitivanja prebriše se cijeli predmet (čaša, tanjur, šalica, pribor za jelo, desna odnosno radna rukaplantarni dio šake, dlan, prsti, rubovi nokate i sl.) ili se površina ograniči sterilnim šablonom (metalna, papirnata, plastična) s otvorom 5 x 5 cm.
Uzeti bris vrati se u epruvetu, štapić se prelomi, gornji dio odstrani, a epruveta začepi. Na uzeti bris doda se 10 ml. fiziološke otopine i dobro homogenizira na vibratoru.

2. Metoda otiska
Otisak se uzima odgovarajućom krutom podlogom za namnažanje bakterija. Podloga može biti na pločici ili u petrijevoj zdjelici posebno konstruiranoj za tu namjenu. Nakon uzetog otiska pločicu ili petrijevu zdjelicu potrebno je inkubirati pri određenoj temperaturi.

3. Metoda ispirka
U ispitivanu posudu, cijev i sl. doda se odgovarajuća količina fiziološke otopine. Posuda se zatvori i dobro promućka. Nakon toga se ispirak prelije u epruvetu i prije obrade dobro homogenizira na vibratoru.
Ispirci briseva, otisna podloga i ispirak dalje se obrađuju prema priznatim mikrobiološkim metodama.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti