POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - službene objave - program statističkih aktivnosti - ispravak priopćenja ustavnog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 50. stavka 1. točke 10. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe Š"Narodne novine", br. 60/92), ministar zdravstva, donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA ZA PRIPREMU I PRODAJU NAMIRNICA IZVAN PROSTORIJA
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koji osiguravaju zclravstvenu ispravnost i zdravstveni nadzor nad pripremom i prodajom namirnica izvan prostorija.
Članak 2.
Pod pripremom i prodajom namirnica izvan prostorija smatra se :

  1. priprema i prodaja na trinici i sajmovima koji nisu stalna prodajna mjesta,
  2. priprema i prodaja na piiredbama, izletištima, proslavama i slično,
  3. putujuća prodaja industrijski pakiranih smrznutih namirnica,
  4. prodaja nepakiranog sladoleda i bezalkoholnih pića,
  5. ambulantno usluživanje jela i pića.

Članak 3.
Za izdavanje odobrenja za prodaju namirnica izvan prostorija, potrebna je prethodna suglasnost organa uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije a za namirnice animalnog porijekla i veterinarske inspekcije. Odobrenje za pripremu i prodaju namirnica izvan prostorija iz članka 2. ovoga pravilnika izdaje se samo za određeno vrijeme (dan, tjedan, sezonu, godinu).
Članak 4.
Na prostorima za pripremu i prodaju namirnica izvan prostorija mora se osigurati:
- dovoljna količina higijenski ispravne vode (priključak na vodovodnu mrežu ili drugi javni vodoopskrbni objekt, a gdje nema mogućnosti osigurati spremnike za vodu),
- dispoziciju otpadnih voda na zadovoljavajući higijenski naćin (priključak na kanalizacijsku mrežu naselja ili individualni uređaj
- sabirne jame, septičke jame s ili bez odvodnje efluenta u recipient prema nijesnim prilikama, Inhffov-i tankovi ili slični uređaji za mehaničko proćiščavanje otpadnih voda ili biološki procesi),
- dispoziciju krutog otpada na higijenski naćin (sakupljanje - košare, kante, vreće za smeće, tipski kontejneri i slično),
- korištenje zahodskih grupa za zaposlene osobe koji dolaze u dodir s namirnicama na udaljenosti do 100 m, te odvojene zahode za posjetitelje na tržnicama, sajmovima, izletištima, priredbama, proslavama i slično,
- zaštitu pokretnih naprava, štandova, aparata za proizvodnju i promet namirnicama od štetnog djelovanja okoliša (prašina, ispušni plinovi automobila, sunca, vjetra, štetne emisije),
- odgovarajući broj uređaja s niskim temperaturama za čuvanje pojedinih vrsta namirnica (lakopokvarljive namirnice).
Članak 5.
Na prostorima tržnice i sajmova potrebno je osigurati:
- zaštitu od pristupa automobila, osim vozila dostave,
- prostor (površine) od ćvrstog materijala pogodan za čišćenje i pranje (asfalt, beton, ploće i sl.),
- dovoljan broj hidranata za pranje površina tržnice, a za odvodnju otpadnih voda dovoljan broj slivnika,
- odijeljene i označene prostore za prodaju voća i povrća, mliječnih proizvoda, jaja, tjestenine i meda,
- za prodaju mliječnih proizvoda i tjestenine staklene vitrine ili prekrivanje materijalima koji ispunjavaju uvjete propisane za ambalažu namirnice,
- skladišne,prostore za čuvanje i pohranjivanje neprodanih namirnica,
- prodajne stolove (klupe) za prodaju namirnica od materijala koji se mogu lako čistiti i prati, dezinficirati, te ne mogu štetno djelovati na zdravstvenu ispravnost namirnice,
- za prodaju lubenica, dinja, paprika, kupusa i krompira
- podmetače koji moraju biti izdignuti od površine,
- čišćenje i pranje površina i prodajnih mjesta po završetku rada,
- svakodnevno otklanjanje smeća,
-redovitu dezinfekciju zahoda, posuda za skupljanje smeća i prostora za drianje posuda za smeće.
Članak 6.
Za pripremu i prodaju namirnica na priredbama; izletištima, proslavama i slićno potrebno je osigurati da je prostor, na kome se pripremaju i prodaju namirnice, tako obrađen da se može čistiti i prati ili u iznimnim slučajevima i na travnatim podlogama.
Članak 7.
Putujuća prodaja industrijski pakiranih smrznutih namirnica mora se obavljati iz posebnih naprava koje osiguravaju temperaturu od -15 o C i niže, ovisno o vrsti namirnice. Industrijski proizvedene smrznute namirnice do mjesta prodaje moraju se prevoziti u namjenskim vozilima označenim za prijevoz namirnica. Vozila iz stavka 1. ovoga članka moraju osigurati temperaturu od -15 o C i niže, te osigurati zaštitu namirnica od sekundarnog zagađenja.
Članak 8.
Prodaja nepakiranog sladoleda izvan prostorija mora se osigurati iz:
- aparata i naprava za prodaju sladoleda koji moraju biti smješteni u blizini objekata za proizvodnju i promet namirnica zbog osiguranja higijenski ispravne vode za proizvodnju sladoleda iz industrijski proizvedene smjese i održavanje higijene aparata i ruku zaposlene osobe. Prodaja sladoleda iz pokretnih naprava može se obavIjati ako naprava osigurava temperaturu od najmanje 15 o C i štiti sladoled od sekundarnog zagadenja. Sladoled koji se prodaje na način iz stavka 2. ovoga članka mora biti proizveden u industrijskim pogonima ili radnjama, a do mjesta prodaje mora se prevoziti u posebnim namjenskim vozilima koji osiguravaju temperaturu od najmanje -15 o C, te zaštitu od sekundarnog zagađenja.
Članak 9.
Automati i naprave za prodaju sladoleda na mjestu prodaje intervu biti zaštićeni od štetnog djelovanjaokoliša (sunce, vjetar, prašina, ispušni plinovi i sl.). Na pokretnim napravama za prodaju sladoleda mora ju biti ugrađene posebne posuđe za ispiranje žlice za sladoled s protočnom higijenski ispravnom vodom. Korneti za sladoled moraju biti zaštićeni od sekundarnog zagađenja.
Članak 10.
Bezalkoholna pića u originalnoj ambalaži proizvođača moraju se čuvati na uvjetima koje je propisao proizvođač. Bezalkoholna pića iz automata (mikseri) koji se pripremaju od koncentrata ili baze poznatog proizvođača uz dodatak higijenski ispravne vode moraju se čuvati na propisanim niskim temperaturama. Prodaja bezalkoholnih pića može se obavljati u originalnoj ambalaži ili u čašama za jednokratnu uporabu.
Članak 11.
Ambulantno se mogu usluživati jednostavna jela, pića i napici. Za čuvanje namirnica potrebno je osigurati temperaturu i to: - za svježe meso od 0oC do +4oC - za svježe, obarene i polutrajne kobasice do + 8oC Usluživanje jela, pića i napitaka mora se obavljati s priborom za jednokratnu uporabu.
Članak 12.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o načinu prodaje živežnih namirnica izvan prostorija ("Narodne novine", br. 42/88 )
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa:011-01/94-01/41
Urbroj : 534-02-15-94-2
Zagreb, 5. svibnja 1994
Ministar zdravstva
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti