POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - izvori prava - presuda upravnog suda - zakon o agenciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 1994. donijela
UREDBU
O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE
Članak 1.
Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novćane obveze, plaća zateznu kamatu na iznos duga do trenutka isplate u visini eskontne stope, koju mjesečno utvrđuje Narodna banka Hrvatske, uvećanu za 2,4 postotnih poena. Zatezna kamata obračunava se mjesečno primjenom konformnog načina obračuna.
Članak 2.
Odredba članka 1. ove uredbe ne primjenjuje se kod plaćanja poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Zakon o visini stope zatezne kamate ("Narodne novine", broj 53/91.), Uredba o visini stope zatezne kamate ("Narodne novine", broj 95/93.) i stavlja se izvan snage točka 44. Uredbe o nastavljanju važenja pravnog sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93, 102/93 i 108/93.).
Članak 4.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 410-01/94-01/02
Urbroj: 5030105-94-2
Zagreb, 3. veljače 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti