POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - sastav pravila - uredba o pravu - odluka o usklađenenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 50 stavka 1. točke 2. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine", br. 60/92), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK
o mikrobiološkim standardima za namirnice

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim pravilnikom se odreduju mikrobiološki standardi kojima moraju udovoljavati namirnice koje se stavljaju u promet na domaćem tržištu.

Članak 2.
Ako ovim pravilnikom nisu propisani standardi za neke namirnice mogu se primijeniti standardi za slične namirnice uzevši u obz.ir namjenu namirnice, pH, aW (slobodna voda), obradu u procesu proizvodnje (toplinska obrada), uvjete čuvanja te postupak pripreme za jelo.

Članak 3.
Ako se na tržištu pojavi nova namirnica koju nije moguće svrstati u postojeće grupe namirnica ovog pravilnika,organ uprave nadležan za poslove sanitarne inspekcije ili organ uprave nadležan za poslove veterinarske inspekcije u proizvodnji namirnica animalnog porijekla će odrediti mikrobiološke standarde za takvu namirnicu, ako se za to ukaže potreba.

Članak 4.
Organ uprave nadležan za poslove veterinarske inspekcije ili organ uprave nadležan za poslove veterinarske inspekcije u proizvodnji namirnica animalnog porijekla mogu na osnovi epidemioloških podataka odrediti slijedeće:

  1. Praćenje (monitoring) određenih mikroorganizama u pojedinim namirnicama, za koje nisu određeni standardi u ovom pravilniku.
  2. Proširiti ili promijeniti vrstu ,skupinu ili broj mikroorganizama u ispitivanju namirnica, različito od zahtjeva određenih standardima ovog pravilnika.
  3. Mikrobiološko ispitivarije namirnica i sirovina u pojedinim fazama procesa proizvodnje na prisutnost mikroorganizama koji nisu određeni standardima ovog pravilnika.
  4. Mikrobiološko ispitivanje namirnica koje nisu nadređene u ovom pravilniku.


Članak 5.
Ako se tijekom ispitivanja nacnirnica u laboratoriju na osnovi epidemioloških i drugih podataka ustanovi da postoji vjerojatnost prisustva patogenih, potencijalno patogenih mikroorganizama ili pak mogućih uzročnika kvarenja u velikorn broju, a oni nisu navedeni u standardima ovog pravilnika, treba izvršiti njihovo ispitivanje i dobivene rezultate uzeti u obzir pri konačnoj ocjeni namirnice.

Članak 6.
Namirnice, osim mikroorganizarrka određenih standardima za pojedine namirnice ili grupe namirnica u ovom pravilniku, ne smiju sadržavati ni:
a) Salmonella vrste, patogene E. coli, Clostridium perfrirkgekls, Campylobacter jejuni/coli, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica u količini štetnoj za zdravlje ljudi.
b) Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridi um botulinum, odnosno njihove toksine u količini štet,noj za zdravlje ljudi.
c) Ni druge potencijalno patogene mikroorganizme ni njihove metabolite u količini štetnoj za zdravlje ljudi.

Članak 7.
U ovom pravilniku su grupe mikroorganizama odnos no pojedini mikroorganizmi označeni simbolima.
Tumačenje simbola:
AB = Aerobne mezofilrke bakterije
ASB = Aerobne sporogene bakterije
SRK = Sulfitreducirajuće klostridije
K = Kvasci
P = Plijesni
S - Salmonella vrste
E = Enterobakteriaceae
EC = Escherichia coli
SA = Staphylococcus aureus
SGD = Streptoc-ocekks grupe D

Članak 8.
Mikrobiološki standardi za namirnice u ovom su Pravilniku određeni brojem pojedinih mikroorganizmu u 1 g odnosno ml. Pod brojem mikroorganizama prema ovom pravilniku podrazumijeva se broj kolonija na krutoj podlozi ili pak broj dobiven postupkom najvjerojatnijih brojeva.

MIKROBIOLOŠKI STANDARDI ZA POJEDINE NAMIRNICE MESO I PROIZVODI

Članak 9.
Sirovo svježe i smrznuto meso
_ __________________
                    AB      S/25g      SA      E      SRK/g
_ __________________

Sirovo meso trupova, polutki
četvrti (najmanje jedan cm is- 103      0      < 1      < 1      < 1
pod površine)
_ __________________
Sirovo i konfekcionirano meso,
te meso peradi u trupovima      105      0      < 102      < 103      < 102
(najmanje 0,5 cm ispod površi-
ne)
_ __________________
Porcionirano meso i meso u      106      0/10      5 x 103 5 x 103      -
malim komadima
_ __________________
Mljeveno meso, oblikovano
mljeveno meso, kobaslce za pe-      -      0/5      < 103      < 104      < 103
čenje
_ __________________Članak 10.
Polutrajne i trajne kobasice, suhomesnati proizvodi i slanina
_ ____________________________
                         AB      S/25g      SA      E      SRK/g
_ ____________________________
Obarene i polutrajne kobasice
(tirolska, šunkerica i srodni pro-      104      0      < 102      < 102      < 10
izvodi)
_ ____________________________
Kuhane kobasice (krvavica, tla
čenica, pašteta u ovitku i srodni      5 x 104 0      < 102      < 102      < 102
proizvodi)
_ ____________________________
Trajne kobasice i suhomesnati           -      0      < 10      < 10      < 10
proizvodi
_ ____________________________

Članak 11.
Mesne konzerve i polukonzerve
_ ____________________________
                    AB      S/25g      SA      SGD     E      SRK/g
_ ____________________________
Komercijalno sterilni mesni
proizvodi (nakon termostat-      < 1      -      -      -      -      < 1 ,
skog testa 7 dana/37oC)
_ ____________________________
Kuhano prešano meso u
komadima u limenci (proizvo-      104      0      < 10      < 102      < 10      < 10
di koji se ćuvaju pri temp
hlađenja)
_ ____________________________

Članak 12.
Polugotova i gotova jela .
_ ____________________________
                         AB      S/25g      SA      E      SRK
_ ____________________________
Polugotova jela koja se prije
upotrebe toplinski obrađuju           106      0      <103      <103      <102
(čuvana pri temp. hlađenja ili
smrzavanja)
_ ____________________________
Gotova smrznuta jela koja se
prije upotrebe toplinski ne ob-      104      0      < 10      < 10      < 10
rađuju i gotova jela pripremljena
u restoranima
_ ____________________________

RIBE I PROIZVODl

Članak 13.
Sirova riba, školjkaši, rakovi i proizvodi,
_ ________________________________
                    AB      S/25g      SA      SGD     E      EC     SRK
_ ________________________________
Svježa i smrznuta riba (u
komadima težima od 0,5
kg)                     103      0      < 102      -      < 102      -      < 10
_ ________________________________
Svježa i smrznuta riba (u
komadima do 0,5 kg) te
konfekcionirana i porcio-
nirana riba .                -      0      < 103      -      < 103      -      < 103
_ ________________________________
Smrznuti riblji proizvodi,
gotovi za kulinarsku pri-
premu                     5 x 106 0      < 103      -      < 104      -      < 103
_ ________________________________
Školjkaši (svježi i smrznu-
ti)                     105      0      -      < 102      -      < 102      -
_ ________________________________
Svježi rakovi                103      0      -      < 10      -      < 10      -
_ ________________________________
Smrznuti i konfekcionira-
ni rakovi                104      0      -      < 102      -      < 102      -
_ ________________________________

Članak 14.
Riblje konzerve i srodni proizvodi
_ ____________________________
                         AB      SA      SGD      SRK/g
_ ____________________________

Komercijalno sterilne riblje kon
zerve (nakon termostatiranja 7 da
na pri 37oC)                     < 1      -      -      < 1
_ ____________________________
Riblje polukonzerve (koje se čuvaju
pri temperaturama hlađenja)           103      < 10      < 10      < 10
_ ____________________________
Nepasterizirani riblji proizvodi u
hermetički zatvorenoj ambalaži
(losos u ulju, srdela i sl.)           5 x 104 < 102      5 x 102 < 102
_ ____________________________

Članak 15.
Razni riblji proizvodi
_ ___________________________
                    AB      S/25g     SA      E      SRK     P/g
_ ___________________________
Dimljene i sušene ribe
(u mišiću)                103      -      < 10      < 10      < 10      -
_ ___________________________
Soljene ribe                ASB
                    104      -      < 10      < 102     < 102      -
_ ___________________________
Marinirani proizvodi -
hladne marinade u ulju ili
tekućini te hladne marina-
de s majonezom ili ramu-
ladom                     105      0      < 102      < 103     5 x 102 102
_ ___________________________

MLIJEKO I PROIZVODI

Članak 16.
Mlijeko i mliječni napici
_ ________________________
                    AB      S/25m1     SA      E      SRK/ml     
_ ________________________

Pasterizirano mlijeko i pasteri
zirani mliječni napici           5 x 104 0      < 10      < 102      -
_ ________________________
Sterilizirano mlijeko i sterilizi
rani mliječni napici (nakon ter
mostatskog testa od 5 dana pri
32oC)                     < 1      -      -      -      < l
_ ________________________
Mlijeko u prahu           5 x 104 0      -      < 10      < 102
_ ________________________
Zgusnuto zasladeno i zgusnuto
zasladeno obrano mlijeko      104      0      < 1      < 1      -
_ ________________________
Zgusnuto nezaslađeno i zgus-
nuto nezaslađeno obrano mlije-
ko                     <1      -      <1      <1      -
_ ________________________

Članak 17.
Mliječni deserti
_ ______________________
                    AB      S/25g     SA      E      KiP/g
_ ______________________

Puding,toplinski obrađeni voć-
ni jogurti i srodni proizvodi < 103      0      < 10      < 10      < l
_ ______________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti