POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - sa komentarom - dopune programa građenja - uredba o stambenom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi Poduzeća "NV", zastupanog po pomoćniku M. V., odvjetniku iz S. na sjednici održanoj dana 1. lipnja 1994. godine, donio je ovu
ODLUKU

  1. Usvaja se ustavna tužba te se ukida rješenje Privrednog suda Hrvatske broj Pž-2441/92 od 20. listopada 1992. godine i rješenje Okružnog privrednog suda u Splitu broj St-82/91 od 24. rujna 1992. godine.
  2. Predmet se vraća Trgovačkom sudu u Splitu na ponovni postupak.
  3. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:
Podnositelj ustavne tužbe obratio se Ustavnom sudu Republike Hrvatske u povodu rješenja Okružnog privrednog suda u Splitu broj St-82/91 od 24. rujna 1992. godine i rješenja Privrednog suda Hrvatske broj Pž-2441/92 od 20. listopada 1992. godine. Navedenim rješenjima odbijen je podnositelj ustavne tužbe sa zahtjevom da se poništi rješenje o prodaji stečajnog dužnika i odredi nova prodaja. Nadalje, srnatra da je u postupku prodaje stečajnog dužnika osporenima odlukama povrijeđeno ustavno pravo jednakosti i ravnopravnosti sudionika u postupku, iz čega proizlazi da traži zaštitu prava temeljem odredbe članka 14. stavka 2. Ustava Hepublike Hrvatske.
Podnositelj zasniva svoje pravo a zatim i povredu tog prava na činjenici da je kupac ("BS") stečajnog dužnika, nakon usmenog javnog nadmetanja radi prodaje stečajnog dužnika "K P", sklopio ugovor sa Hrvatskim fondom za razvoj na temelju kojeg će kupac dio kupoprodajne cijene, koja po okončnju stečajnog postupka pripada Hrvatskom fondu za razvoj, istome doznačiti u pet obroka. Drži da su time izmjereni oglašeni dražbeni uvjeti, a ostali sudionici dražbe stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na kupca. Tužba je osnovana. Nesporno je da je u stečajnom postupku stečajni dužnik kao pravna osoba izložen prodaji usmenim javnim nadmetanjem koje je održano dana 7.·rujna 1992. godine, te da je poduzeće "BS" ponudivši najvišu cijenu prihvaćeno kao kupac s kojim je uredno sklopljen kupoprodajni ugovor. Od postignute cijene na temelju odrebe članka 148. stavka 1. Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji ("Narodne novine", broj 53/91 i 9/94) određeni iznos pripao je Hrvatskom fondu za razvoj.
Kada je Hrvatski fond za razvoj s kupcem sklopio ugovor u obročnoj uplati dijela sredstava za kupnju poduzeća u stečaju, dakle obročnoj otplati svog potraživanja faktično su izmijenjeni dražbeni uvjeti na štetu ostalih sudionika javnog nadmetanja lako je taj pravni posao uslijedio nakon okončanja postupka javnog nadmetanja i zaključenja kupoprodajnog ugovora, on je suštinski vezan na objavljene uvjete prodaje stečajnog dužnika.
Kako ostalim zainteresiranim potencijalnim kupcima nije bila poznata okolnost o mogućnosti obročne uplate dijela kupoprodajne cijene to je kupac izvan dražbenih uvjeta stavljen u povoljniji položaj.
Na temelju izloženog Ustavni sud Hepublike Hrvatske
stao je na stajalište da je u konkretnom slučaju došlo do povrede ustavnog prava jednakosti sviju pred zakonom, u smislu odredbe članka 14. stavka 2. i ustavnog prava jednakog pravnog položaja svih poduzetnika na tržištu u smislu odredbe članka 49. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske.
Zato je Sud na temelju odredbe članka 30. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) ustavnu tužbu usvojio i ukinuo osporene sudske odluke, te predmet vratio nadležnom Trgovačkom sudu u Splitu na ponovni postupak (točka 1. i 2. izreke). U nastavku postupka taj sud će ponovo obaviti prodaju dužnika kao pravne osobe u skladu s odredbama članaka 129-130. Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji.
Odluka o objavljivanju u "Narodnim novinama" temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (točka 3. izreke).
Broj : U-III-361/1992.
Zagreb, 1. lipnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.IZDVOJENO MIŠLJENJE UZ ODLUKU BROJ: U-III-361/1992
Smatram da ustavna tužba nije osnovana.
Prodaja džžnika kao pravne osobe obavljena je javnim nadmetanjem, nakon kojeg je sklopljen ugovor s kupcem koji je ponudio najvišu cijenu. Ugovor o prodaji sadržajno je sukladan dražbenim uvjetima.
Ispunjavajući ugovornu obvezu isplate cijene kupac je u ugovornom roku uplatio prodavaocu (stečajnoj masi) dio cijene u iznosu od 40.000 HRD. Tim iznosom isplaćena su potraživanja vjerovnika stečajne mase i podmireni troškovi stečajnog postupka, Glede ostatka cijene u iznosu od 375.000 HRD, kupac je sklopio ugovor s Hrvatskim fondom za razvoj (dalje: Fond), kojim se obvezao navedeni iznos otplatiti Fondu u pet obroka.
U konkretnom slučaju nije sporno da je Fond vjerovnik stečajne mase za iznos ostatka prodajne cijene od 375.000 HRD. Njegov status vjerovnika za ovaj iznos temelji se na odredbi članka 148. stavak 1. Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji ("Narodne novine", broj 53/91 i 9/94), koji glasi: "Ako nakon isplate vjerovnika ostanu neraspoređena društvena sredstva, ta se sredstva predaju Hrvatskom fondu za razvoj." Vjerovnik (Fond) i dužnik (kupac) slobodno uređuju svoj obvezni odnos (načelo slobode uređivanja obveznih odnosa - članak 10. Zakona o obveznim odnosima, "Narodne novine", broj 53/91, 73/91 i 3/94), pa nije bilo zapreke da ugovore obročnu otplatu dužnog iznosa.
Ugovor o obročnoj otplati sklopljen između Fonda i kupca je samostalni pravni posao, koji je uslijedio nakon okončanja postupka javnog nadmetanja i sklapanja ugovo ra o prodaji dužnika kao pravne osobe. Njome se uređuju obvezni odnosi između Fonda - vjerovnika (koji nije bio sudionik stečajnog postupka) i kupca - dužnika, a ne mijenjaju dražbeni uvjeti. Taj ugovor nije mogao utjecati ni na položaj zainteresiranih sudionika javnog nadmetanja, jer Fond - ovisno o intresima kapitala kojim upravlja - samostalno odlučuje kakve će ugovore sklopiti s pojedinim
suugovarateljem (npr. jednom će odobriti plaćanje u većem broju obroka, s drugima će izvršiti prijeboj potraživanja i sl.). Kako, prema iznesenom, sklopljenim ugovorom izmedu Fonda i kupca nisu primijenjeni dražbeni uvjeti, nije u konkretnom slučaju došlo do povrede ustavnih prava ravnopravnosti i jednakosti sudionika u postupku javnog nadmetanja, pa je ustavnu tužbu trebalo odbiti.
Zagreb, 1. lipnja 1994.
Sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske
mr. Hrvoje Momčinović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti