POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - izvještaji - odluka o preferencijalnim - zakon o lijekovima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Na temelju članka 46. stavak 2. i članka 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 117/93.) i članka 31. stavak 1. alineja 4 Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Županije primorsko-goranske br. 11/93.), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici od 24. siječnja 1994. godine, donijelo je
ODLUKU
O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK
Članak 1.
Ovom Odlukom uvodi se prirez na porez na dohodak, temeljem kojeg se ostvaruje prihod koji pripada Gradu Rijeci.
Članak 2.
Prirez na porez na dohodak plaća se na području Grada Rijeke prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od plaća i mirovina te drugih dohodaka od nesamostalnog rada i prema ovoj Odluci.
Članak 3.
Glede obveznika, razdoblja plaćanja, osobnih odbitaka, poreznog gubitka i neoporezivog dohotka, postupka za utvrđivanje i naplatu prireza, žalbe, jamstva i zastare primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak.
Članak 4.
Osnovica za prirez na porez na dohodak je udio poreza na dohodak koji pripada Gradu Rijeci po osnovi Zakona o financiranju lokalne samouprave i uprave.
Članak 5.
Prirez na porez na dohodak uvodi se primjenom faktora prireza 1,25 na udio poreza na dohodak što pripada Gradu Rijeci. Prirez na porez na dohodak plaća se po stopi 25% odnosno 6,25% na ukupni iznos obraćunatog poreza na dohodak.
Članak 6.
Prirez na porez na dohodak uplaćuje se na žiro-račun 33800-840-373-1396.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. veljače 1994. godine.
Klasa: 021-05/94-81/9
Rijeka, 24. siječnja 1994.
Predsjednik Gradskog vijeća
Teodor Antić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti