POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - saborske odluke - uputa za jedinstvenu - naredba o izmjenama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu: Jadranko Crnić, predsjednik i suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u postupku ocjene ustavnosti i zakonitosti Odluke o načinu utvrđivanja osnovica plaća i dodataka na plaću djelatnika u zdravstvu, na sjednici 10. svibnja 1994. godine, donio je ovu
ODLUKU

  1. Ukida se Odluka o načinu utvrdivanja osnovica plaća i dodataka na plaću djelatnika u zdravstvu ("Narodne novine", br. 3/94), s time da prestaje važiti 30. lipnja 1994. godine.
  2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje:
Odlukom navedenom u izreci uređuje se način utvrđivanja osnovica plaća i dodataka na plaću djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske. Tu je Odluku donijelo, na sjednici 21. prosinca 1993. godine, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Sindikat zdravstva, socijalne zaštite i mirovinsko-invalidskog osiguranja Hrvatske, Stjepan Lovraković, pomoćnik ravnatelja Medicinskog centra Duga Resa i Sindikalna podružnica Zavoda za dijagnostiku, osporavaju ustavnost i zakonitost navedene Odluke U prijedlozima podnesenim ovom Sudu navode da ne postoji zakonska osnova temeljem koje bi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje moglo određivati elemente za određivanje plaća i dodataka na plaću djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske. Ističu da je normama navedene Odluke derogiran Ustavom, zakonom i kolektivnim ugovorom određen postupak za uređvanje elemenata za određvanje plaća djelatnika u zdravstvu. Nalazeći razloge za sumnju u ustavnost i zakonitost Odluke o načinu utvrđivanja osnovice plaća i dodataka na plaću djelatnika u zdravstvu, ovaj je Sud, na sjednici 9. ožujka 1994. godine, prihvatio spomenute prijedloge i donio rješenje kojim je pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti te Odluke. Nakon završenog postupka, Ustavni sud Republike Hrvatske ocijenio je da je navedena Odluka nesuglasna Ustavu Republike Hrvatske i zakonima relevantnim za oblast radnih odnosa i zdravstvenog osiguranja. Ovo iz slijedećih razloga: Prema ustavnim načelima Ustava Republike Hrvatske, Republika Hrvrktska je socijalna država (članak l ), a socijalna je pravda jedna od najviših vrednota njezina ustavna poretka (članak 3.). Iz tih uslavnih načela, kao i odredaba članaka 55. i 56 Ustava, slijedi da se prava zaposlenih, pravo na zaradu i socijalnu sigurnost uređuju zakonom i kolektivnim ugovorom. Prema odredbi članka 61. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 25/92 - pročišćeni tekst) koji se odnosi i na radne odnose djelatnika u zdravstvu, kad je riječ o plaćama, radnik - pa tako i djelatnik u zdravstvu - irna pravo na plaću u visini utvrdenoj kolektivnim ugovorom. općim aktom i ugovorom o zapošljavanju. Opći kolektivni ugovor za javne djelatnosti i javna poduzeća ("Narodne novine", br. 66/92), koji se prema izričitoj odredbi njegova članka 4. odnosi i na djelatnike u zdravstvu, pitanje plaća i naknada plaća uređuje u člancirna 19-42. Stoga, opći akti zdravslvenih organizacija kojima se uređuju plaće moraju biti u suglasnosti s navedenom regulativom, tj. Ustavom i zakonom, a ne smiju biti u suprotnosti - osim ako su povoljniji za radnike - sa spomenirtim Općim kolektivnim ugovorom za javne djelatnosti i javna poduzeća. Navedena Odluka, medutim, neovisno od navedenog ustavnog i zakonskog uređivanja plaća djelatnika u zdravstvu, uređuje način utvrđivanja plaća i dodataka na plaću djelatnika u zdravstvu, iako za takvo normiranje ne postoji zakonska ovlast . Takva ovlast, naime, nije sadržana za donositelja te Odluke - Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, niti u odredbama članka 70. i 71. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br 75/93), koje se navode u preambuli Odluke kao zakonska osnova za njezino donošenje, niti u članku 103. tog zakona u kojem su taksativno navedeni provedbeni propisi koje je nadležan donijeti Hrvatski zavod za zdravstveno osigriranje. Datum prestanka važenja Odluke o načinu utvrđivanja osnovica plaća i dodataka na plaću djelatnika u zdravstvu određen je u skladu s odredbama članka 21. stavka 2. i članka 22. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Reprrblike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91). Iz navedenih je razloga Ustavni sud Republike Hrvatske odlučio kao u izreci ove odluke. Objava ove odluke temelji se na odredbi članka 20. st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnorn sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-II-67/1994.
Zagreb, 10. svibnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti