POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - rješenja i pravilnici - ustavni zakon legislativa - pravilnik o korištenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO TURIZMA
Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine" br 30/94), ministar turizma donosi
PRAVILNIK
O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE
Uvjeti za zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada i mjesta
Čianak 1.
Direktor turističkog ureda turističke zajednice općine mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 1. da posjeduje IV. ili VI. stupanj stručne spreme turističkog, ugostiteljskog, ekonomskog, filozofskog ili pravnog smjera;
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci;
 3. da poznaje jedan svjetski jezik;
 4. da mu prevomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje;
 5. da posjeduje organizatorske sposobnosti i poznaje područje turizma.

Članak 2.
Direktor turističkog ureda turističke zajednice grada mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 1. da posjeduje VI. ili VII. stupanj stručne spreme turističkog, ugostiteljskog, ekonomskog, filozofskog ili pravnog smjera;
 2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci;
 3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
 4. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje;
 5. da posjeduje organizatorske sposobnosti i poznaje područje turizma. ·

Članak 3.
Djelatnik zaposlen na stručnim i administrativnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 1. da posjeduje najmanje IV. stupanj školske odnosno stručne spreme društvenog smjera;
 2. da poznaje jedan svjetski jezik;
 3. da dobro poznaje strojopis i ima osnovna informatička znanja.

Članak 4.
Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine odgovarajuće se primjenjuju na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice mjesta.
Uvjeti za zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice županije
Članak 5.
Direktor turističkog ureda turističke zajednice županije mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 1. da posjeduie VII. stupanj stručne spreme turističkog, ugostiteljskog, ekonomskog, filozofskog ili pravnog smjera;
 2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
 3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 4. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma. dok ta mjera traje;
 5. da posjeduje organizatorske sposobnosti i poznaje područje turizma.

Članak 6.
Djelatnik zaposlen na stručnim i administrativnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice županije mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 1. da posjeduje najmanje IV. stupanj školske odnosno stručne spreme društvenog smjera;
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 3. da poznaje dva svjetska jezika;
 4. da dobro poznaje strojopis i ima osnovna informatička znanja.

Članak 7.
Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice županije odgovarajuće se primjenjuju na zaposlene u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Zagreba. Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na turistički ured turističke zajednice županije odgovarajuće se primjenjuju na turistički ured turističke zajednice otoka i turističke zajednice područja.
Uvjeti za zaposlene u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
Članak 8.
Direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 1. da posjeduje VII stupanj stručne spreme turističkog odnosno ekonomskog smjera;
 2. da ima pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu;
 3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 4. da izuzetno dobro poznaje područje turizma a posebno marketinga u turizmu;
 5. da nema zakonskih zabrana za imenovanje na to radno mjesto;
 6. da posjeduje organizatorske sposobnosti.

Članak 9.
Djelatnik zaposlen na stručnim poslovima u Glavnomuredu Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 1. da posjeduje najmanje VI stupanj stručne spreme društvenog smjera;
 2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
 3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik

Članak 10.
Djelatnik zaposlen u predstavništvima i u ispostavama Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 1. da posjeduje VII stupanj stručne spreme turističkog ili ekonomskog smjera;
 2. da ima pet godina radnog iskustva u turizmu;
 3. da aktivno zna jezik zemlje u kojoj obnaša dužnost i još jedan svjetski jezik;
 4. da posjeduje organizatorske sposobnosti;
 5. da izuzetno dobro poznaje područje turizma i marketinga u turizmu;
 6. da posjeduje osnovna informatička znanja;
 7. da nema zakonskih zabrana za imenovanje na to radno mjesto.

Članak 11.
Djelatnik zaposlen na administrativnim poslovima u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 1. da posjeduje najmanje IV stupanj školske odnosno stručne spreme društvenog smjera;
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 3. da dobro poznaje strojopis i ima osnovna informatička znanja;
 4. da poznaje jedan svjetski jezik.

Članak 12.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti :

 1. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati direktor i zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice mjesta i turističke zajednice općine ("Narodne novine", broj 31/92) i
 2. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati direktor i osoblje zaposleno u Glavnoj direkciji Hrvatske turističke zajednice ("Narodne novine", broj 68/92).

Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 334-01/94-01/35
Urbroj : 529-02/94-01
Zagreb, 31. Svibnja 1994.
Ministar turizma
mr. Niko Bulić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti