POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - rješenja i zakoni - pravilnik o modelu - zakon o carinskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINSTARSTVO TURIZMA
Na temelju čanka 8a. stavak 4. Zakona o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", br. 27/91,109/93 i 30/94), ministar turizma donosi

PRAVILNIK
o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadžaj obrasca prijave i odjave boravka turista turističkoj zajednici općine, grada, njihovim podružnicama - turističkim društvima i turističkoj zajednici mjesta, (u daljnjem tekstu: turistička zajednica) i način vođenja popisa turista, te način vođenja popisa turista koji su dužne voditi pravne i fizičke osobe, koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu

OBRAZAC PRIJAVE I ODJAVE BORAVKA TURISTA

Članak 2.
Prijava i odjava turista turističkoj zajednici obavlja se obrascem broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Obrazac 1 sastoji se iz dva dijela. Prvi dio odnosi se na prijavu i odjavu boravka turista, a drugi (perforirani) dio odnosi se na potvrdu o učinjenoj prijavi boravka turista.

Potvrdom o prijavi boravka turista obavlja se i odjava.

Članak 3.
Prijavu i odjavu boravka turista na obrascu 1 ovog Pravilnika obavljaju slijedeće osobe:

  1. Pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge nošenja u smještajnom objektu;
  2. Vlasnik kuće i stana za odmor za sebe i sve ostale osobe koje borave u toj kući i stanu za odmor;
  3. Vlasnik plovila, koje se nalazi na vezu u luci nautičkog turizma, kada boravi na plovilu, za sebe i sve osobe koje borave na tom plovilu.


Članak 4.
Prijava i odjava boravka turista može se obavljati i putem automatske obrade podataka, uz uvjet da računarski ispis sadrži sve podatke iz obrasca 1 ovog Pravilnika.

Prijava i odjava boravka turista koja se obavlja na način iz stavka 1. ovog članka, mora sadržavati potpis službene osobe i biti ovjerena pečatom pravne ili fizičke osobe odnosno potpisom fizičke osobe koja pruža usluge noćenja.

Članak 5.
Osobe iz članka 3.ovog Pravilnika upisuju podatke u obrazac 1 na temelju osobne iskaznice, putne ili neke druge isprave o identitetu turista.

Obrazac se popunjava pisaćim strojem ili rukopisom, štampanim slovima, čitko.

Članak 6.
O obavljenoj prijavi i odjavi boravka turista, turistička zajednica izdaje potvrdu ovjerenu potpisom službene osobe i pečatom turističke zajednice.

Članak 7.
Vlasnik kuće i stana za odmor, prilikom prijave i odjave članova uže obitelji, u odjeljku "primjedbe" obrasca 1, naznačuje rodbinsku svezu.

Članak 8.
Osobe iz članka 3. ovog Pravilnika odjavu Turista obavljaju na obrascu 1 - perforirani dio, koji im je izdat kao potvrda učinjenoj prijavi boravka turista.

Odjava boravka turista obavlja se upisom odgovarajućeg podatka na obrascu iz stavka 1. ovog članka i njegovom dostavom turističkoj zajednici.

Turistička zajednica temeljem zaprimljene odjave iz stavka 2. ovog članka unosi podatke u popis turista.

POPIS TURISTA KOJI VODI TURISTIČKA ZAJEDNICA

Članak 9.
Turistička zajednica vodi popis turista za područje svoga djelovanja.

Članak 10.
Popis turista turistička zajednica vodi posebno za svaku pojedinu pravnu ili fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja i za svakog pojedinog vlasnika kuće ili stana za odmor i vlasnika plovila koji se nalazi na vezu u luci nautičkog turizma, u obliku kartoteke.
Kartoteku iz stavka 1. ovog članka čine listovi obrasca 1 ovog Pravilnika.
Popis turista iz stavka 1. ovog članka može se voditi automatskom obradom podataka.

POPIS TURISTA KOJI VODE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE

Članak 11.
Pravna i fizička osoba, koje pružaju uslugu noćenja turistima, prijavu turista obavljaju temeljem evidencije boravišta odnosno knjige gostiju sukladno propisima iz područja unutarnjih poslova odnosno evidencije gostiju sukladno propisu iz područja ugostileljstva.

Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa:334-01/94-01/36
Urbroj : 529-02/94- 1
Zagreb, 23. svibnja 1994.

Ministar turizma
mr. Niko Bulić, v r.
Obrazac 1


Turistička zajednica Redni broj


PRIJAVA I ODJAVA BORAVKA TURISTA

Prezime
Ime
Dan, mjesec i godina rođenja
Državljanstvo
Vrsta i broj isprave o identitetu
Početak boravka Prestanak boravka
Adresa boravka

Primjedba(Potpis podnositelja prijave)

Perforirani dio


POTVRDA
O PRIJAVI I ODJAVI TURISTA

Prezime
Ime
Državljanstvo
Datum prijave
Prestanak boravka
Adresa boravka
Primjedba
(Potpis službene osobe i pečat)


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti