POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - izvid prava - odluka o gradskim - odluka o prijamu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

GRADSKO VIJEĆE GRADA OSIJEKA
Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je na 14. sjednici održanoj 25. siječnja 1994. godine temeljem članka 46. stavka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 117/93) i članka 23. Statuta Grada Osijeka
ODLUKU
O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK
Članak 1.
Prirez na porez na dohodak plaća se na području Grada Osijeka prema Zakonu o porezu na dohodak, Pravilniku o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od plaća i mirovina te drugih dohodaka od nesamostalnog rada i prema ovoj Odluci.
Članak 2.
Prirez na porez na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, na porez na dohodak od samostalne djelatnosti na porez na dohodak od imovine i imovinskih prava.
Članak 3.
Osnovica prireza na porez na dohodak je porez na dohodak utvrđen prema Zakonu o porezu na dohodak.
Članak 4.
Prirez na porez na dohodak plaća se po stopi od 6%.
Članak 5.
Podaci o obračunatom i uplaćenom prirezu na porez na dohodak od plaća, mirovina te drugih dohodaka od nesamostalnog rada unose se u poreznu karticu.
Članak 6.
Prirez na porez na dohodak uplaćuje se u korist Proračuna Grada Osijeka.
Članak 7.
Pravne i fizičke osobe te druge organizacije, banke i druge financijske organizacije dužne su na zahtjev Porezne uprave dostaviti podatke, odnosno omogučiti uvid u poslovne knjige i evidencije radi prikupljanja podataka potrebnih za utvrđivanje prireza.
Članak 8.
Odredbe Zakona o porezu na dohodak kojima se propisuje razrez poreza, prisilna naplata i povrat poreza analogno se primjenjuju na prirez na porez na dohodak propisan ovom Odlukom. Kaznene odredbe te odredbe o zastari i obnovi postupka propisane Zakonom o porezu na dohodak analogno se primjenjuju i za prirez na porez na dohodak propisan ovom Odlukom.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 410-01/94-01/2
Osijek, 25. siječnja 1994.
Predsjednik Gradskog vijeća
Branko Mihaljević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti