POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - izmjene i dopune propisa - pravilnik o objavi - pravilnik o posebnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Temeljem članka 35. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine", br. 60/92, 89/93 i 100/93) ministar zdravstva donosi
PRAVILNIK
O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA POKRIVANJE TROŠKOVA NADZORA I UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE KOJI SE UVOZE U REPUBLIKU HRVATSKU
Članak 1.
Ovim Pravilnikom pobliže se određuju troškovi nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Republiku Hrvatsku (dalje u tekstu: pošiljke koje se uvoze), koje granični sanitarni inspektori naplaćuju od uvoznika na granici i drugim mjestima gdje se obavlja nadzor te visina i način plaćanja naknade za pokrivanje troškova nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti pošiljki koje se uvoze.
Članak 2.
Troškove nadzora i troškove utvrđivanja zdravstvene ispravnosti pošiljki koje se uvoze snosi uvoznik. Uvoznik pošiljke koja se uvozi obvezan je graničnom sanitarnom inspektoru koji obavlja pregled pošiljke prije pregleda predočiti dokaz da je uplatio dužni iznos troškova nadzora.
Članak 3.
Troškovima nadzora nad pošiljkama koje se uvoze smatraju se troškovi prijevoza od službenog sjedišta i obratno i troškovi dnevnica za službeno putovanje u skladu s posebnim propisima koji vrijede za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna.
Članak 4.
Troškovima utvrđivanja zdravstvene ispravnosti pošiljki koje se uvoze smatraju se troškovi vezani uz uzimanje uzoraka pošiljke koja se uvozi radi analize ili superanalize, troškovi analize ili superanalize i ostali troškovi vezani uz vođenje upravnog postupka koji se vodi radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti pošiljke koja se uvozi.
Članak 5.
Visina naknade za pokrivanje troškova nadzora utvrđuje se zavisno o vrsti pošiljke, količini pošiljke te o načinu prijevoza i iznosi za:

  1. komadne pošiljke od 1 do 5 paketa, 15.000 HRD;
  2. komadne pošiljke od 5 do 50 paketa, 20.000 HRD;
  3. od 50 paketa na više, 30.000 HRD. 1. vagonske, kamionske i za pošiljke u kontejnerima do 5 tona, 40.000 HRD; 2. vagonske, kamionske i za pošiljke u kontejnerima iznad 5 tona, 55.000 HRD; 3. brodske pošiljke do 30 tona, 30.000 HRD, a za svaku slijedeću tonu, odnosno svaku započetu tonu, povečava se za 300 HRD, ali ukupni iznos naknade ne može biti veći od 2.000.000 HRD. Za avionske pošiljke koje se uvoze primjenjuje se točka A članka 5. ovog Pravilnika.

Članak 6.
Naknade iz članka 5. ovog Pravilnika za pokrivanje troškova nadzora koji se obavlja tijekom noći, nedjeljom, u dane državnih blagdana ili u neradne dane, povečavaju se za 100%. Pod noćnim radom u smislu stavka 1. ovog članka, smatra se rad od 19.00 do 6.00 sati.
Članak 7.
Ako uvoznik ne pripremi za pregled pošiljku koju uvozi, dužan je za izlazak graničnog sanitarnog inspektora platiti 30.000 HRD po satu čekanja.
Članak 8.
Novčani iznos naknade za pokrivanje troškova nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti pošiljki koje se uvoze uvoznik uplaćuje novčanom uplatnicom u korist sredstava Državnog proračuna na račun broj: 30100-840000-621238 pozicija: "Ostali prihodi Državnog proračuna-Pristojbe za izdane dozvole za prijelaz državne granice".
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 540-01/93-01/38
Urbroj: 534-04-19-93-10
Zagreb, siječanj 1994.
Ministar zdravstva
prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti