POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - relevantno pravo - zakon o državnoj - uredba o izravnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVIJETE
Na temelju članka 70. stavka 5. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92. i 27/93), ministar kulture i prosvjete donosi
PRAVILNIK
O SADRŽAJU I OBLIKU RAZREDNIH SVJEDODŽBI, TE SVJEDODŽBI O MATURI I ZAVRŠNOM ISPITU U SREDNJIM ŠKOLAMA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik razrednih svjedodžbi, svjedodžbi o maturi u gimnazijama, te svjedodžbi o završnom ispitu u strukovnim i umjetničkim školama.
Članak 2.
Sadržaj i oblik svjedodžbi iz članka 1. ovoga Pravilnika propisani su na obrascima od 1 do 9 i tiskani su uz ovaj pravilnik, te čine njegov sastavni dio.
Članak 3.
Razredne svjedodžbe izdaju se učenicima srednjih škola na završetku svakog razreda i to za:
- gimnazije, na Obrascu broj 1;
- strukovne škole (I, II. i III. razred), na Obrascu broj 2;
- strukovne škole (IV. razred), na Obrascu broj 3;
- glazbene škole, na Obrascu broj 4.
Svjedodžbe o maturi izdaju se učenicima gimnazije na Obrascu broj 5.
Svjedodžbe o završnom ispitu izdaju se učenicima strukovne i umjetnićke škole, i to za:
- strukovne škole (u četverogodišnjem trajanju), na Obrascu broj 6;
- strukovne škole (u trogodišnjem trajanju), na Obrascu broj 7;
- ekonomske škole, na Obrascu broj 8;
- umjetničke škole, na Obrascu broj 9.
Članak 4.
Obrasci svjedodžbi iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika tiskani su na dokumentnom bijelom devedesetgramskom (93 gr/m2) papiru, veličine 21 x 29,5 cm. u jednostranom crnom tisku i tonirane su svijetloplavom bojom. Obrasci svjedodžbi iz članka 3. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika tiskani su na dokumentnom bijelom devedesetgramskom (93 gr/m2) papiru, veličine 41 x 29,7 cm (savijeno), u crnom tisku na 1, 2. i 3. stranici i tonirane su svijetložutom bojom.
Članak 5.
U svim obrascima svjedodžbi od 1 do 9 u sredini je utisnut grb Republike Hrvatske u tamnijoj boji, a obrasci su obrubljeni starohrvatskim pleterom.
Članak 6.
Obrasci svjedodžbi tiskani su na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a za škole etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina - dvojezično na hrvatskom jeziku i latiničnnm pismu i na jeziku i pismu te etničke i nacionalne zajednice ili manjine.
Članak 7.
Razredne svjedodžbe, svjedodžbe o maturi i završnom ispitu iz članka 3. ovog Pravilnika, mogu izdavati srednje škole i druge pravne osobe koje imaju ovlaštenje Ministarstva kulture i prosvjete, za obavljanje djelatnosti srednjoškolskog obrazovanja i izdavanja svjedodžbi kao javnih isprava, sukladno ovom Pravilniku.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i obliku indeksa i svjedodžbi o završnom ispitu koje se izdaje polazniku programa usmjerenog obrazovanja za stjecanje stručne spreme od prvog do petog stupnja ("Narodne novine", br. 26/84).
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Kl. oznaka: 602-03/94-01-226
Urbroj : 532-02-2/2-94-01
Zagreb, 5. svibnja 1994.
Ministar kulture i prosvjete
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti