POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - razrada zakona - zakon o ravnopravnosti - uredba o održavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 25. stavak 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 71. Zakona o ustanovama ("Narodne novine". br. 76/93). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. svibnja 1994. godine donijela
UREDBU
O HRVATSKOJ INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKOJ REFERALNOJ AGENCIJI
Članak 1.
Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu HIDRA) osniva se kao specijalizirana stručna služba Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) za obavljanje informacijskih, dokumentacijskih i referalnih poslova.
Članak 2.
Radom HIDRA-e rukovodi ravnatelj kojeg imenuje i razrješava dužnosti Vlada. Ravnatelj je za svoj rad i rad HIDRA-e odgovoran Vladi. Ravnatelj ima prava i dužnosti dužnosnika tijela državne uprave u skladu sa zakonom.
Članak 3.
Poslovi HIDRA-e utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HIDRA-e. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HIDRA-e donosi ravnatelj uz suglasnost Vlade.
Članak 4.
Ravnatelj HIDRA-e donijet će Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HIDRA-e u roku od 60 dana od dana imenovanja.
Članak 5.
Osnivanjem HIDRA-e prestaje s radom Institut informacijskih znanosti u Zagrebu, koji je danom stupanja na snagu Zakona o ustanovama postao jatrnom ustanovom. Djelatnici Instituta informacijskih znanosti u Zagrebu, zatečeni u radnom odnosu na dan stupanja na snagu ove Uredbe na poslovima iz članka 1. ove Uredbe nastavljaju s radom u HIDRA-i. Konačni raspored djelatnika iz prethodnog stavka izvršit će se Pravilnikom iz članka 4. ove Uredbe.
Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u.Narodnim novinama".
Klasa: 008-02/93-01/04
Urbroj : 5030104-94-2
Zagreb, 5. svibnja 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti