POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - radna praksa - odluka o novčanim - ispravak pravnilnika izmjene ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske povodom ustavne tužbe M P. iz D. koju zastupa R.B. odvjetnik iz D. na sjednici održanoj 11. svibnja 1994. u sastavu Jadranka Crnića predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske te sudaca ustavnog suda Republike Hrvatske Zdravka Bartovčaka, dr. Nikole Filipovića, Ante Jelavića, mr. Vojislava Kučekovića, mr. Hrvoja Momčinloviča, Ivana Marijana Severinca i Mladena Žuvele donio je
RJEŠENJE
I.
Ustavna tužba se odbacuje.
II.
Zaštitu svojih prava glede primitka u državljanstvo Republike Hrvatske M. P. ima pravo tražiti stavljanjem prijedloga za izmjenu rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske od 18. studenog 1992. godine broj 511-01-43-UP/I-18001/10174/1-92, primjenom odredbi Zakona o općem upravnom postupku o ponavljanju postupka u rokovima određenim u članku 23. stavak 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
III.
Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama..
Obrazloženje
Pravodobnom ustavnom tužbom M. P. tvrdi da su joj rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova navedenim u točci II. izreke i presudom Upravnog suda Republike Hrvatske od 10. lipnja 1993. broj Us-894/93 povrijedena Ustavom Republike Hrvatske zajamčena prava na jednakost pred zakonom (članak 19. stavak 2) i jednakost pred sudovima i drugim drevnim i inim tijelima koja imaju javne ovlasti (članak 26.) budući joj je odbijen zahtjev za primitak u državljanstvo Republike Hrvatske a da za to u spomenutom rješenju nisu navedeni razlozi primjenom odredbi članka 26. stavka 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu. Ustavna tužba u ovom slučaju nije dopuštena.
Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske od 8. prosinca 1993. godine broj U/I-206/92 koja je objavljena u "Narodnim novinama" broj 113/93 od 21. prosinca 1993. godine ukinuta je odredba članka 26. stavka 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 3/91 i 26/92). Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova navedeno u točci II. izreke postalo je pravomoćno 7. siječnja 1994. godine dakle poslije objave spomenute odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske. Navedene činjenice kao i činjenice da je ustavna tužba podnijeta 5. veljače 1994. godine, dakle nakon objavljivanja već spomenute odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o ukidanju članka 26. stavka 3. Zakona o hrvatskom državIjanstvu. upućuju na primjenu članka 23. stavka 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91). Ovo iz razloga što ta zakonska odredba propisuje da svatko kome je povrijeđeno pravo pravomoćnim pojedinačnim aktom, donijetim na osnovu ukinutog zakona, ima pravo tražiti od nadležnog tijela izmjenu tog pojedinačnog akta odgovarajućom primjenom odredaba o ponavljanju postupka. Okolnost da je Upravni sud Republike Hrvatske naprijed navedenom presudom utvrdio i naveo razloge zbog kojih je odbijen zahtjev podnositeljice ustavne tužbe za prijem u hrvatsko državljanstvo (nepoznavanje latiničnog pisma - članak 8. stavak 1. točka 4. Zakona o hrvatskom državljanstvu) ne može izmijeniti izloženi stav budući je taj sud prema odredbama članka 39. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima trebao riješiti spor na podlozi činjenica koje su utvrdene u upravnom postupku, a upravo te činjenice nisu u osporenom rješenju navedene. Upravni sud Republike Hrvatske može, doduše, i sam utvrditi činjenično stanje ali pod pretpostavkama i u postupku predvidenim odredbama članka 39. stavaka 3. i 4. Zakona o upravnim sporovima - koje u konkretnom slučaju nisu primijenjene.
Zbog svega izloženog trebalo je riješiti kao u izreci jer se zaštita povrijedenih ustavnih prava ostvaruje u konkretnom slučaju primjenom orIredbi članka 23. stavka 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske a ne ustavnom tužbom. Točka III. izreke temelji se na članku 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 13/91).
Broj : U-III-97/1994.
Zagreb, 11. svibnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti