POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - izbori propisa - pravilnik o izmjenama - statut hrvatske agencije ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 37. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", br. 27/93), ministar financija izdaje
NAREDBU
O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O UPLATNIM RAČUNIMA PRIHODA PRORAČUNA, DRUŠTVENIH FONDOVA TE ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA, NAČINU UPLAĆIVANJA TIH PRIHODA I IZVJEŠĆIVANJU KORISNIKA O NJIMA

 1. U Naredbi o uplatnim računima prihoda proračuna, društvenih fondova te za financiranje drugih javnih potreba, načinu uplaćivanja tih prihoda i izvješćivanju korisnika o njima ("Narodne novine", br. 114/93 i 10/94) u točki 3. iza računa pod 2) briše se točka i dodaje tekst: 3) 840-2143 Poseban porez na kamate.
 2. U točki 8. račun pod 2) se briše, a računi pod 3) i 4) postaju računi pod 2) i 3).
 3. U točki 9 na kraju teksta za račun pod 4) dodaje se "osim kazni koje izriče Porezna uprava,". Iza teksta za račun pod 5) briše se točka i dodaje: 6) 840-5007 Novčane kazne za prekršaje koje pripadaju državi naplaćene po rješenjima sudaca za prekršaje i troškovi prekršajnog postupka.
 4. U točki 10. iza teksta za račun pod 13) briše se zarez i dodaje "za korisnike Državnog proračuna,".
 5. U točki 13. na račun pod 4) briše se tekst "i troškovi postupka".
 6. Računi za točku 22. glase:
 7. 840-1403 Porez na dohodak od nesamostalnog rada,
 8. 840-1419 Porez i prirez na dohodak fizičkih osoba koje povremeno obavljaju određene usluge pravnim i fizičkim osobama i od autorskih prava (članak 9.,11., 34. i 49.),
 9. 840-1424 Porez i prirez na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja,
 10. 840-1445 Porez i prirez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva,
 11. 840-1466 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava,
 12. 840-1492 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi.
 13. U točki 27. umjesto riječi "uplatitelja" treba biti "isplatitelja".
 14. U točki 28. iza računa pod 1 ) stavlja se točka i račun pod 2) se briše.
 15. U točki 31. iza teksta za račun pod 3) stavlja se točka i dodaje tekst: 31.a) Prihodi ostalih javnih vodoprivrednih poduzeća uplaćuju se na račun otvoren na razini grada-općine: 1) 842-469 Vodoprivredna naknada od poljoprivrednika.
 16. U točki 33. iza teksta za račun pod 2) stavlja se točka i dodaje tekst: 33.a) Prihod od naknade za upotrebu cesta uplaćuje se na račun otvoren na razini grada-općine: 1) 842-357 Naknada za upotrebu cesta koja se plaća na traktore i njihova priključna vozila.
 17. U točki 37. briše se račun pod 1) 842-1840 Doprinos na plaće za subvencioniranje stanarine i podstanarine.
 18. Ove izmjene i dopune Naredbe stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:401-03/94-01/03
Urbroj : 513-07/94-2
Zagreb, 23. veljače 1994.
Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.U Popisu brojčanih oznaka mjerodavnih jedinica Zavoda za platni promet, ispostava područnih ureda Porezne uprave i gradova-općina po županijama i ispostavama područnih ureda Porezne uprave objavljenom uz Naredbu treba za Ispostavu područnog ureda Porezne uprave Zaprešić stajati slijedeći tekst.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti