POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - izbori odluka - propisi demokratskog hrvatska - uputa za provodenje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1994. donijela
UREDBU
O ZABRANI RASPOLAGANJA ZADRUŽNOM IMOVINOM
Članak 1.
Zabranjuje se zadrugama raspolaganje njihovom pokretnom i nepokretnom imovinom u društvenom vlasništvu, osim za obavljanje redovite djelatnosti. Pod zabranom raspolaganja, u smislu prethodnoga stavka, razumijeva se zabrana, otuđenja, opterećenja založnim ili drugim stvarnim pravima, davanja u zakup, te ulaganja imovine kao osnivačkog uloga u druge pravne osobe.
Članak 2
Iznimno od odredbe iz članka 1. ove Uredbe, zadruge mogu raspolagati pokretnom i nepokretnom imovinom u društvenom vlasništvu uz prethodnu suglasnost Javnoga pravobraniteljstva Republike Hrvatske. U slučaju dvojbe o imovini u društvenom vlasništvu, odlučuje javni pravobranitelj Republike Hrvatske, na zahtjev zadruge.
Članak 3.
Raspolaganje imovinom zadruga protivno ovoj Uredbi, ne proizvodi pravne učinke.
Članak 4.
Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o zabrani raspolaganja zadružnom imovinom ("Narodne novine", broj 16/93) i točka 29. u članku 1. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br 100/93, 102/93 i 108/93).
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. ožujka 1994. godine.
Klasa: 406-09/94-01/01
Urbroj 5030105-94-1
Zagreb, 24. veljače 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti