POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - izbori - pravilnik o sigurnosnom - odluka državnog izbornog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma sabora Republike Hrvat ske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1994. donijela
UREDBU
O KORIŠTENJU SREDSTAVA AMORTIZACIJE STANOVA I STAMBENIH ZGRADA
Članak 1.
Ovom Uredbom propisuje se način korištenja sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada koja se izdvajaju temeljem Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85, 42/86, 22/92 i 70/93), osim amortizacije koja pripada vlasnicima, fizičkim osobama.
Članak 2.
Sredstva amortizacije koriste se za velike popravke stambenih zgrada. Velikim popravcima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

  1. radovi na konstruktivnim dijelovima stambene zgrade i to zamjena ili sanacija krovne konstrukcije, sanacija temelja, nosivih zidova, zamjena međukatnih konstrukcija, izgradnja potpornoga zida radi sanacije klizišta i rekonstrukcija dimovodnih kanala;
  2. zamjena krovnoga pokrivača;
  3. zamjena instalacija u zgradi (vodovodna, kanalizacijska, električna, plinska, centralnoga grijanja);
  4. temeljna obnova fasade zgrade;
  5. hidro-izolacijski radovi na zidovima i temeljima stambene zgrade;
  6. zamjena stolarije na zajedničkim dijelovima stambene zgrade, krovne i druge vanjske limarije, te gromobranske instalacije na zgradi;
  7. zamjena ili rekonstrukcija dizala u zgradi;
  8. zamjena ili rekonstrukcija kotlovnice centralnoga grijanja u zgradi.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka izdvajaju se na poseban račun Fonda u stambenom i komunalnom gospodarstvu, odnosno drugog subjekta koji upravlja stambenim zgradama i stanovima, a koriste se prema programu obavljanja velikih popravaka.
Članak 3.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 100 DEM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba ako se sredstva koriste protivno odredbi članka 2. ove Uredbe.
Članak 4.
Danom primjene ove Uredbe prestaju se primjenjivati: - odredbe članka 53. stavka 1. i članka 57., u dijelu koji se odnosi na sredstva amortizacije, članaka 56. i 58. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85, 42/86, 22/92 i 70/93); - Zakon o korištenju dijela sredstava amortizacije stambenih zgrada i stanova u društvenom vlasništvu, za velike popravke stambenih zgrada ("Narodne novine", br. 39/88 i 33/89); - Uredba o korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada ("Narodne novine", broj 58/93); - odredbe članka 1. točke 33. Uredbe o nastavljanju važenja pravnog sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93, 102/93 i 108/93).
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. ožujka 1994. godine.
Klasa: 370-01/94-01/03
Urbroj : 5030105-94-1
Zagreb, 24. veljače 1994
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti