POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - propisnici - pravilnik o troškovima - pravilnik o obrtima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. svibnja 1994. donijela
UREDBU
O PLAĆAMA
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se način utvrđivanja najviših iznosa mase plaća i naknada troškova materijalnih prava određenih kolektivnim ugovorima za pravne osobe na koje se ne odnosi Ugovor zaključen između Vlade Republike Hrvatske, Konfederacije nezavisnih sindikata Hrvatske, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatske udruge sindikata, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca, kao članica Gospodarsko-socijalnog vijeća ("Narodne novine", broj 39/94). te za one pravne osobe za koje nisu potpisali ugovor između Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih djelatnosti, te sindikata javnih poduzeća. kao članova Vijeća za socijalno partnerstvo u javnim djelatnostima. odnosno za one pravne osobe koje ne poštuju ove ugovore.
Članak 2.
Pravne osobe iz članka 1. ove Uredbe u privatnom vlasništvu (osnovane kao privatne, odnosno kod kojih je u postupku pretvorbe upisano više od 51% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala) utvrđuju i isplaćuju plaće sukladno kolektivnom ugovoru i općem aktu.
Pismenu potvrdu o upisu više od 51% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala izdaje Hrvatski fond za privatizaciju.
Članak 3.
Tijela, organi i organizacije koje se financiraju iz županijskih, općinskog ili gradskih proračuna ili društvenih fondova, te društveni fondovi mogu prosječnu masu plaća u razdoblju lipanj - listopad 1994. godine isplaćivati u visini mase isplaćene u svibnju 1994. godine.
Utvrđeni iznos mase plaća iz stavka 1. ovoga članka korigira se za postotak promjene broja zaposlenih.
Članak 4.
Za pravne osobe, tijela, organe i organizacije iz članka 1. ove Uredbe, koje se financiraju iz državnog proraćuna, utvrđuje se visina osnovice u iznosu od 888.000 HRD, s primjenom od 1. svibnja 1994. do dana primjene novih propisa o plaćama, a najduže do 31. listopada 1994. godine.
Članak 5.
Pravne osobe iz djelatnosti zdravstva. koje se financiraju putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, mogu povećati prosječnu masu plaća u razdoblju lipanj listopad 1994. godine za 4,2% u odnosu na masu isplaćenu u svibnju 1894. godine. Utvrđeni iznos mase plaća iz stavka 1. ovoga članka korigira se za postotak promjene broja zaposlenih.
Članak 6.
Banke, osiguravajuča društva i druge financijske organizacije, Hrvatski fond za privatizaciju, Hrvatska gospodarska komora i druga udruženja, Zavod za platni promet. te javna poduzeća iz članka 1. ove Uredbe, mogu povećati prosječnu masu plaća u razdoblju lipanj - listopad 1994. godine za 2% u odnosu na masu isplaćenu u svibnju 1994. godine. Utvrđeni iznos mase plaća iz stavka 1. ovoga članka korigira se za postotak promjene broja zaposlenih.
Članak 7.
Najniža osnovna plaća za razdoblje lipanj - listopad 1994. godine utvrđuje se u iznosu od 667.000 HRD. Mininalna plaća za razdoblje lipanj - listopad 1994. godine utvrđuje se u iznosu od 536.913 HRD. Minimalna plaća. koja služi kao osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne sigurnosti. utvrđuje se u neto iznosu od 250.000 HRD za razdoblje lipanj - listopad 1994. godine i ne smatra se oporezivim dohotkom u smislu propisa o oporezivanju dohodaka.
Članak 8.
Naknade troškova materijalnih prava utvrdenih Općim kolektivnim ugovorom za javne djelatnosti i javna poduzeća, odnosno Općim kolektivnim ugovorom za gospodarstvo, subjekti iz članaka 3., 4., 5. i 6. ove Uredbe. mogu isplaćivati u iznosu utvrđenom odgovarajućim kolektivnim ugovorom uvećanim do 30%.
Članak 9.
Ova Uredba primjenuje se od 1. lipnja 1994. godine do dana primjene novih propisa o plaćama, odnosno do 31. listopada 1994. godine.
Članak 10.
Upute za primjenu daje, te provedbe ove Uredbe prati i kontrolira Zavod za platni promet. Zavod za platni promet neće dozvoliti isplatu plaće i naknade troškova materijalnih prava suprotno ovoj Uredbi.
Članak 11.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 120-02/93-01/03
Urbroj : 5030105-94-16
Zagreb, 28. svibnja 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti