POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - izbori - odluka o novčanom - rješenje o ukidanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Na temelju članka 9. Zakona o trgovini (" Narodne novine", br. 53/91, 77/92 i 26/93) ministar gospodarstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE
Članak 1.
U Pravilniku o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige ("Narodne novine", br. 53/91) u članku 1. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Trgovac iz stavka 1. ovog članka dužan je držati trgovačku knjigu i vjerodostojne isprave na temelju kojih su izvršena knjiženja u trgovačkoj knjizi u prodajnom objektu za vrijeme poslovanja toga objekta."

Članak 2.
U članku 3. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: "Trgovačka knjiga mora biti ovjerena od trgovca i nad- ležnog tijela tržišne inspekcije na čijem području objekt posluje."

Članak 3.
U članku 5. stavku 2. riječ: "osam" zamjenjuje se riječju: "tri".

Članak 4.
U članku 8. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"U prijemni list za trgovinu na malo podaci se upisuju prije stavljanja robe u prodaju."

Članak 5.
U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Trgovac koji u dokumentaciji o zaduženju robom prodajnog objekta odnosno kalkulaciji prodajne cijene osigurava podatke potrebne za unošenje u trgovačku knjigu na malo ne popunjava obrazac TM/I."
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Dokumentaciju o zaduženju robom odnosno kalkulaciju o prodajnoj cijeni robe iz stavka 2. ovog članka trgovac sastavlja prije nego što pristupi prodaji robe i primjerak zaduženja odnosno kalkulacije dužan je čuvati u prodajnom objektu "

Članak 6.
U članku 11. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"U prijemni list za trgovinu na veliko podaci se upisuju prije stavljanja robe u prodaju."

Članak 7.
U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Trgovac koji u dokumentaciji o zaduženju robom prodajnog objekta odnosno kalkulaciji prodajne cijene robe osigurava podatke potrebne za unošenje u trgovačku knjigu za trgovinu na veliko ne popunjava obrazac TV/I."
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Dokumentaciju o zaduženju robom odnosno kalkulaciji o prodajnoj cijeni robe iz stavka 2. ovog članka trgovac sastavlja prije nego što pristupi prodaji robe i primjerak zaduženja odnosno kalkulacije dužan je čuvati u prodajnom objektu. "

Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu trideseti dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 336-01/94-01/262
Urbroj : 526-10/94-0001
Zagreb, 26. rujna 1994

Ministar gospodarstva
Nadan Vidošević, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti