POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - izbor pravnih odluka - odluka o suglašnosti - arbitražna pravila športskog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedirka pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1994. donijela
UREDBU
O UPRAVLJANJU NACIONALNIM PARKOVIMA
Članak 1.
Ovom Uredbom propisuje se način upravljanja i financiranja nacionalnim parkovima kao dobrima od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku, u cilju očuvanja prirodnih i kulturno povijesnih vrijednosti na tom području.
Članak 2.
Nacionalnim parkom upravlja Uprava nacionalnog parka (u daljnjem tekstu: Uprava). Upravu osniva Vlada Republike Hrvatske kao javno poduzeće. Uprava je u vlasništvu Republike Hrvatske.
Članak 3.
Organi uprave su: Upravni odbor i direktor. Upravni odbor ima 3-9 članova.
Dvije trećine članova Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske, a jednu trećinu biraju radnici Uprave.
Predsjednika Upravnog odbora bira i razrješava Upravni odbor. Direktora Uprave imenuje Vlada Republike Hrvatske. Djelokrug organa iz stavka 1. ovog članka uređuje se Statutom u skladu sa zakonom.
Članak 4.
Uprava obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja nacionalnog parka.
Uprava može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statutom.
Članak 5.
Vlada Republike Hrvatske osniva Savjet za nacionalne parkove (u daljnjem tekstu: Savjet) kao koordinativno i stručno savjetodavno tijelo.
Savjet ima 12 članova. Predsjednika i članove Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda stručnih i znanstvenih radnika.
Savjet za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.
Članak 6.
Zadaća je Savjeta da
- daje prijedloge u svezi unapređenja zaštite nacionalnih parkova,
- predlaže plan znanstveno-istraživačkih radova za nacionalne parkove, daje mišljenje na:
- određivanje granica nacionalnog parka,
- donošenje prostornog plana nacionalnog parka,
- donošenje programa gospodarenja šumama posebne namjene za područje nacionalnog parka,
- prijedlog mjera i prijedlog radova za očuvanje nacionalnog parka. Savjet najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske o stanju u nacionalnim parkovima.
Članak 7.
Sredstva za rad Uprave i održavanje nacionalnih parkova osiguravaju se:
- iz prihoda od korištenja nacionalnih parkova,
- iz sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske,
- drugih izvora u skladu sa zakonom.
Članak 8.
Ministar graditeljstva i zaštite okoliša, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe, donosi pravilnik o unutarnjem redu u nacionalnom parku. Ovlašćuje se ministar graditeljstva i zaštite okoliša da u propisu iz stavka 1. ovoga članka može propisati prekršaje te odrediti novčane kazne za te prekršaje.
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe nastavljaju s radom uprave osnovane temeljem Uredbe o upravljanju nacionalnim parkovima ("Narodne novine", br. 71/92, 100/93, 102/93 i 108/93).
Članak 10.
Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima ("Narodne novine", broj 71/92) i članak 1. točka 46. Uredbe o nastavljanju važenja pravnog sadržaja i učinka određenih u uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine". br. 100/93, 102/93 i 108/93).
Članak 11.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. ožujka 1994. godine.
Klasa: 351-02/94-03/02
Urbroj : 5030105-94-1
Zagreb, 24. veljače 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti