POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - propisi koji su u primjeni - uredba o vođenju - odluka o sniženju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske rješavajući o ustavnoj tužbi L.C. iz U, na sjednici održanoj dana 20. travnja 1994 godine kojoj su prisustvovali predsjednik Suda Jadranko Crnić te suci Zdravko Bartovćak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, mr. Firvoje Momčinović:, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela donio je
RJEŠENJE
1.
Odbacuje se ustavna tužba
2.
Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama.
Obrazloženje
L.C. iz U. je podnio ovom Sudu ustavnu t.užbu, jer smatra da je rješenjem Opčinskog suda u B. br. P-17/87 od 17. listopada 1991. godine povrijeđeno njegovo pravo na korištenje talijanskim jezikom, zajamčeno člankom 15. Ustava Republike Hrvatske. Ovim rješenjem odbijen je njegov prijedlog za ponavljanje postupka radi utvrđivanja suvlasništva nekretnina. Postupak, čije je ponavljanje tražio vođen je na hrvatskom jeziku, a on bi - da je znao da ima na to pravo - radije koristio talijanski. Rješenjem Okružnog suda u P. br. Gž-1408/91 od 3. siječnja 1992. godine, njegova je žalba odbijena. Uložio je reviziju, ali je rješenjem Opčinskog suda u B. br. P-17/87 od 21. veljače 1992. godine revizija odbaćena kao nedopuštena s obzirom na vrijednost spora. Okružni sud u P. je potvrdio ovo rješenje svojim rješenjem Gž-1166/92 od 1. prosinca 1992. goidne. Ustavna tužba nije dopuštena. Ustavni zakon o Ust.avnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 13/91) - dalje Ustavni zakon - u odredbi članka 28. određuje da se ustavna tužba može podnijeti nakon što je iscrpljen drugi dopušten pravni put. Pod dopuštenirn pravnim putem smatra se i revizija, pa je pravni put iserpljen nakon što je odlučeno i o ovom pravnom sredstvu. O reviziji, međutim, u ovom slučaju nije odlučeno. Zakon o parničnom postupku koji je temeljem članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o parničnom postupku preuzet kao zakon Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 53/91 i 91/92) u odredbi članka 400, stavak 3. određuje da je revirija uvijek dopuštena protiv rješenja drugostupanjskog suda kojim se potvrđuje rješenje prvostupanjskog suda o odbacivanju revizije. Podnositelj ustavne tužbe nije koristio mogućnost koju je imao temeljem ove zakonske odredbe - nije izjaviu reviziju na rješenje Okružnog suda P. br. Gž-1 166/92 od 1. prosinca 1992. godine - pa je stekga propustio iscrpsti dopušten pravni put.
Kako, dakle, dopušten pravni put nije bio iscrpljen, ne postoje pretpostavke za raspravljanje o ustavnoj tužbi. Zato je odlučeno kao u točki 1. izreke. 1) odredba točke 2. izreke ovog rješenja temelji se na članku 20 Ustavnog zakona.
Broj U-III-66/1992.
Zagreb, 20. travnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti