POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - izabrani djelovi propisa - pravila korištenja sustava - pravilnik o riječnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske odlučujući po ustavnoj tužbi M. P. iz S. na sjednici održanoj 2. veljače 1994. godine, donio je
ODLUKA

  1. Usvaja se ustavna tužba te se ukida - rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 22. siječnja 1992. godine broj Gž 11/91.
  2. Predmet se vraća nadležnom sudu na ponovni postupak.
  3. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Okružni sud u S. svojim rješenjem od 8. studenog 1991. godine broj R 39/91 odbio je prijedlog M. P. za ponavljanje postupka dovršenog rješenjem Suda udruženog rada Hrvatske od 22. svibnja 1988. broj Sž 2042/88. Prema prijedlogu razlozi za ponavljanje postupka ostvareni su tijekom postupka pred Sudom udruženog rada Hrvatske koji je preinačio odluku nižeg suda - Osnovnog suda udruženog rada u S. Odlučujući o žalbi M. P. protiv navedenog rješenja Okružnog suda u S. Vrhovni sud Republike Hrvatske svojim rješenjem, navedenim u točci 1. izreke istu je odbacio kao nedopuštenu. Prema obrazloženju tog rješenja tako je postupljeno budući su prema odredbama čl. 2. st. 3. Zakona o prestanku rada sudova udruženog rada ("Narodne novine". br. 53/90), u predmetima sudova udruženog rada pravomoćno dovršenim pred tim sudovima do 31. prosinca 1990. godine, dozvoljena samo ona pravna sredstva koja su bila dozvoljena u vrijeme vođenja postupka pred sudovima udruženog rada. Predmet u kojem je bio stavljen prijedlog za ponavljanje postupka bio je dovršen 20. svibnja 1988. godine odlukom Suda udruženog rada Hrvatske u drugom stupnju. Žalba protiv spomenutog rješenja Okružnog suda u S., po tom obrazloženju, nije dopuštena, jer protiv odluka Suda udruženog rada Hrvatske kao suda drugog stupnja daljnji pravni lijek nije bio dopušten. Svojom dopuštenom i pravodobno podnesenom ustavnom tužbom M. P. tvrdi da mu je navedenim rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske povrijeđeno pravo na žalbu zajamčeno odredbama čl. 18. st. 1. Ustava Republike Hrvatske.
Ustavna tužba je osnovana.
Odredbama čl.18. st.1. Ustava Republike Hrvatske zajamčeno je pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom.
Uvidom u predmet Okružnog suda u S. R 39/91 utvrđeno je da se razlozi za ponavljanje postupka u sporu koji je prethodio podnošenju ustavne tužbe odnose na dio postupka koji se je vodio pred Sudom udruženog rada Hrvatske, koji je kao viši sud odlučio o sporu koji je bio vođen pred Osnovnim sudom udruženog rada u S.
Prema odredbama čl. 428. st. 1. Zakona o parničnom postupku, ukoliko se razlog za ponavljanje postupka odnosi isključivo na postupak pred višim sudom, odluku o prijedlogu donosi taj viši sud. U tom slučaju taj viši sud odlučuje o prijedlogu kao sud prvoga stupnja.
Nije stoga zakonito postupao Vrhovni sud Republike Hrvatske, kada je odbacio Žalbu podnositelja ustavne tužbe pozivajući se na odredbe čl. 2. st. 3. Zakona o prestanku rada sudova udruženog rada. Naime, ove odredbe Zakona o prestanku rada sudova udruženog rada treba interpretirati polazeći od spomenutog ustavnog prava na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom, iz čl.18. st. 1. Ustava Republike Hrvatske.
Budući je Vrhovni sud Republike Hrvatske svojim postupanjem povrijedio pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom zajamčenog odredbama čl.18. st.1. Ustava Republike Hrvatske odlučeno je kao u točci 1. i 2. izreke.
Dio odluke u točci 3. o objavi ove odluke, zasniva se na odredbama čl. 20. st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-III-198/1992.
Zagreb, 2. veljače 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Zamjenik predsjednika
Ivan Marijan Severinac, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti