POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - propisi i politika - statut hrvatske pučke - pravilnik o navođenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

KOLEKTIVNI I DRUGI UGOVORI
U cilju stvaranja uvjeta za uređivanje odnosa na tržištu rada te novim osnovama, Vlada Republike Hrvatske, Konfederacija nezavisnih sindikata Hrvatske, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatska udruga sindikata, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca, kao članice Gospodarsko-socijalnog vijeća, sklapaju
UGOVOR
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE, HRVATSKE UDRUGEPOSLODAVACA, KONFEDERACIJE NEZAVISNIH SINDIKATA HRVATSKE, SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE I HRVATSKE UDRUGE SINDIKATA
Članak 1.
Potpisnici ovog Ugovora sklopit će do 1. srpnja 1994. Osnovni nacionalni ugovor za gospodarstvo i javna poduzeća sa sndržajem koji je načelno raspravljen na Gospodarsko-socijalnom vijeću.
Članak 2.
Potpisnici ovog Ugovora sklopie će do 31 listopada 1994. kolektivne ugovore grana ili djelatnosti kojima će se uređivati plaće i ostala prava radnika. Obveza potpisnika kolektivnih ugovora grana ili djelatnosti je da inicijativu o početku pregovaranje razmotre i odgovore u roku od 30 dana od dana njenog primitka
Članak 3.
Vlada Republike Hrvatske preispitat će i povećati do 1. srpnja 1994., odnosno do 30. lipnja 1994 neoporezivi iznos plaće, s primjenom od 1. srpnja 1994 goding
Članak 4.
Konfecleracija nezavisnih sindikata Hrvatske, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatska udruga sindika ta i Hrvatska gospodarska komora suglasni su da Aneks o izmjenama i dopunama Općeg kolektivnog ugovora za gos podarstvo potpišu na dan sklapanja ovog Ugovora
Članak 5.
Potpisnici ovog Ugovora utvrđuj i najnižu osnovnu plaću u iznosu od 667.000 HRD, s primjenom od dana potpisa ovog ugovora.
Članak 6.
Potpisnici ovog ugovora sporazumni su da pravne osobe iz područja gospodarstva i javna poduzeća, osim pravnih osoba iz čl. 7. ovog Ugovora, mogu povećati prosjećnu masu plaća u razdoblju lipanj-listopad 1994. za 2% u odnosu na masu plaća isplaćenu u svibnju 1994. godine.
Utvrđeni iznos mase plaća iz stavka 1. ovog članka korigira se za postokak promjene broja zaposlenih.
Naknade troškova materijalnih prava utvrđene općim, granskim kolektivnim ugovorima, odnosno aneksom Osnovnog nacionalnog ugovora za gospodarstvo i javna poduzeća, pravne osobe iz stavka 1. ovekg članka mogu isplaćivati najviše u iznosu utvrđenom u općem, granskim kolektivnim ugovorima odnosno Aneksorn Osnovnog nacionalnog ugovora za gospodarstvo i javna poduzeća uvećanom do 30%.
Članak 7.
Pravne osobe u privatnom vlasništvu (kad kojih je upi sano više od 51% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost, kapitala) utvrđuju i isplaćklju plaće sukladno kolektivnom, ugovoru i općem aktu. Pismenu potvrdu o upisu više od 51% udjela u odnoskl na ukupnu vrijednost kapilala izdaje Hrvatski fond za privatizaciju.
Članak 8.
Vlada Republike Hrvatske utvrdit će prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak radi drugačijeg- utvrđivanja iznosa neoporezivih materijalnih prava radnika do 31 listopada 1994. godine. Prijedlogom izmjena Zakona uvrdit će se da se iznos neoporezivog dohotka kao i iznos neoporezivitk materijalnih prava radnika utvrde Zakonom o porezu na dohodak i njegovim provedbenim propisima.
Dok se ne izmijeni Zakon o porezu na dohodak, u dohodak ne ulaze (ne oporezuju se) sada utvrđeni (zatečeni) iznosi materijalnih prava radnika iz važećih općih kolektivnih ugovora, odnosno Aneksa Osnovnog nacionalnog ugovora za gospodarstvo i javna poduzeća.
Članak 9.
Vlada Republike Hrvatske preuzima obvezu da neće uredbama uredivati plaće i druga materijalna prava za pravne osobe na koje se ovaj ugovor odnosi i koji ga primjenjuju za vrijeme njegovog trajanja.
U slučaju da pojedine pravne osobe na koje se odnosi ovaj ugovor ne poštivaju Odredbe ovog ugovora kao i pravne osobe koje smatraju da se ovaj ugovor na njih ne odnosi Vlada Republike Hrvatske zadržava pravo da pilanja plaća i drugih materijalnih prava uredi odgovarajućim propisima na način sukladno odredbama ovog ugovora.
Članak 10.
Za tumačenje I provedbu ovog ugovoram u dijelu kojim se uređuju plaće, potpisnici osnivaju zajedničku komisiju u sastavu:
3 predstavnika Vlade Republike Hrvatske,
3 predstavnka sindikalnih središnjica,
2 predstavnika Hrvatske gospodarske kikmore i predstavnik Hratske udruge poslodavaca.
Komisija iz stavka 1. ovog članka može izuzetno, pojdinim pravnim osobama, u opravdanim slučajevima i ukoliko se time bitnije ne bi narušila dogovorena veličina mase plaća iz članka 6. ovog dogovora odobriti izuzeće od ograničenja mase plaća. Provedbu ovog ugovora prati i kontrolira Zavod za platni promet.
Članak 11.
Potpisnici ovog ugovora suglasni su da se u okviru Gaospodarsko-socijalno vijeća ubrza rad na usuglašavanju neruešenih koncepcijskih i drugih pitanja iz paketa radno-sorijalnog zakonodavstva
Članak 12.
Ovaj ugovor sklapa se na određeno vrijeme I važi do 31. listopada 1994.
Članak 13.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa, a primjenjuje se od 1. lipnja 1994., osim članka 5. koji se primjenjuje danom potpisa.
Člnak 14.
Ovaj ugovor se objavljuje u "Narodnim novinama" .
U Zagrebu, 17 svibnja 1994.
Vlada Republike Hrvatske
mr. Borislav Škegro, v. r.
Hrvatska gospodarska komora
mr. Mladen Vedriš. v.r.
Krvatska udruda poslodavaca
Željko Ivančević, v.r.
Konfederacija nezavisnih sindikata Hrvatske
Mladen Mesić, v.r.
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Dragutizk Lesar, v.r.
Hrvatska udruga sindikata
Berislav Belec, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti