POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - istraživanje propisa - program podizanja novih - popis utvrđenih domaćih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET
Na temelju članka 6. Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 69/94), glavni direktor Zavoda za platni promet donio je

NAPUTAK
ZA PROVEDBU UREDBE O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI
1. Plaćanje s računa sudionika platnog prometa u Zavodu za platni promet (u daljnjem tekstu: Zavod) provodi se do visine pokrića sredstava na njegovom računu.
Pod pokrićem sredstava razumijeva se stanje sredstava na računu od prethodnog dana, sredstva pristigla u tijeku dana (dnevni priljev) i sredstva do visine utvrđene ugovorom zaključenim prema članku 13. stavku 3. Zakona o platnom prometu u zemlji (u daljnjem tekstu: Zakon), umanjena za izvršena plaćanja (dnevni odljev) do momenta utvrđivanja pokrića.
Plaćanje s računa sudionika u uvjetima primjene članka 25a. Zakona u korist računa sudionika čija se sredstva na računu uključuju u depozit druge depozitne institucije provodi se do visine pokrića sredstava na njegovom računu uz istodobno pokriće sredstava na računu njegove depozitne banke.
2. Na teret računa banke Zavod provodi primljene naloge (gotovinske i bezgotovinske) od banke i od drugih pravnih osoba s temelja štednje i tekućih računa građana kao i naloge banke s temelja obračuna uplata u korist računa koji se vode u Zavodu do visine pokrića sredstava na računu banke.
Na teret računa dijela banke Zavod provodi naloge (gotovinske i bezgotovinske) primljene od dijela banke i od drugih pravnih osoba s temelja štednje i tekučih računa građana kao i naloge s temelja obračuna uplata u korist računa u Zavodu do visine pokrića sredstava na računu dijela banke.
Pod pokrićem sredstava u smislu ove točke razumijeva se stanje sredstava na računu od prethodnog dana i dnevni priljev sredstava umanjeno za dnevni odljev do momenta utvrđivanja pokrića.
3. Ako na računu banke, nakon dnevne obrade naloga datih na teret i u korist računa banke uključujuči i naloge po osnovi uključenja sredstava deponenata u račun banke, nema pokriča nastala razlika pokriva se iz sredstava:
- na računu dijela banke,
- kredita kojeg banka dobije na tržištu novca,
- kredita Narodne banke Hrvatske, temeljem odluke o odobravanju kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti.
4. Banka dostavlja jedinici Zavoda, u kojoj vodi račun, popis računa dijelova banke i redoslijed tih računa po kojem će Zavod prenositi sredstva za pokriće negativnog stanja na računu banke.
Ako banka ne dostavi redoslijed računa dijelova banke, Zavod prenosi sredstva s bilo kojeg računa dijela banke ovisno o stanju sredstava na pojedinom računu, do visine nedostajućih sredstava na računu banke.
5. Nalog za prijenos sredstava kredita dobijenog na tržištu novca daje davatelj kredita
Nalog za prijenos sredstava kredita Narodne banke Hrvatske, temeljem odluke o odobravnja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnost.i, daje Narodna banka Hrvatske.
6. Ako, nakon dnevne obrade podataka platnog prometa, sredstva dijelova banke, kredita dobivenog na tržištu novca i od Narodne banke Hrvatske nisu dovoljna za pokriće obveza banke jedinica Zavoda će na računu banke, za nedostajuća sredstva, iskazati negativno stanje. O svoti negativnog stanja na računu banke jedinica Zavoda odmah izvješćuje Narodnu banku Hrvatske.
Za iznos negativnog stanja na računu banke Narodna banka Hrvatske može banci dati interventna sredstva.
Nalog za prijenos interventnih sredstava daje Narodna banka Hrvatske.
7. Idući radni dan se na plaćanje deponenata banke iz točke 6. ovog Naputka primjenjuju odredbe članka 25a. o će mu jedinica Zavoda, na najpogodniji način, odmah izvješćuje deponente banke.
8. Primjena članka 25a. traje sve dok banka ne vrati interventna sredstva Narodnoj banci Hrvatske.
9. Ako banka ne vrati interventna sredstva, Zavod, treći radni dan od početka korištenja tih sredstava ispostavlja nalog i iz prvog priljeva sredstava na računu banke provodi naplatu u korist Narodne banke Hrvatske. Do izvršenja naloga za povrat interventnih sredstava Zavod ne provodi nikakva plačanja s računa banke, dijelova banke niti s računa deponenata banke.
Narodna banka Hrvatske izvještava Zavod o eventualnom produženju roka vraćanja interventnih sredstava.
10. Ako banka nije dobila interventna sredstva od Narodne banke Hrvatske za pokriće negativnog stanja na svom računu, idući radni dan Zavod obustavlja plaćanja s računa banke, s računa dijelova banke i s računa deponenata banke u korist računa koji se vode u depozitu drugih institucija.
11. U uvjetima primjene članka 25a. Zakona, na teret računa deponenta banke obuhvaćaju se podaci s naloga platnog prometa za koje postoji pokriće na računu deponenta, a to je stanje sredstava od prethodnog dana i dnevni priljev umanjen za dnevni odljev do momenta utvrđivanja pokrića. U ovom slučaju deponent ne može koristiti kredit u smislu članka 13. stavka 3. Zakona.
Nalozi za plaćanje u korist računa sudionika čija se sredstva na računu uključuju u depozit druge depozitne institucije izvršavaju se nakon što se utvrdi pokriće sredstava na računu depozitne banke platitelja, što se odnosi i na gotovinske isplate s računa deponenta.
12. Ako na računu banke, i nakon prijenosa sredstava s računa dijela banke, nema pokrića za izvršenje svih naloga datih na teret računa banke i na teret računa deponenta banke Zavod poziva banku da osigura nedostajuća sredstva ili da utvrdi nsloge koje Zavod provodi
Ako banka ne utvrdi naloge koje Zavod provodi, Zavod ne provodi niti jedan nalog koji se odnosi na plaćanje deponentu druge banke.
Zavod izvršava naloge za plaćanje između deponenata iste banke i naloge za plaćanje depozitnoj banci i dijelu depozitne banke i u slučaju nedostajućih sredstava na računu depozitne banke.
13. Podružnica Zavoda, u kojoj se vodi račun banke, Narodnoj banci Hrvatske dostavlja:
- Izvještaj o stanju na računu banke,
- Izvještaj o svoti neizvršenih naloga deponenata.
14. Odredbe ovog Naputka provode se u vremenima utvrđenim u Dnevnom terminskom planu izvršavanja naloga za plačanje.
15. Ovaj Naputak stupa na snagu 1. listopada 1994. godine.

Broj : II-2000/84
Zagreb, 29. rujna 1994.

Glavni direktor
mr. Bogomil Cota, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti