POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - ispis zakona - drugi ispravak uredbe - dopuna obvezatne upute ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 47. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91, 64/91 i 26/93), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA I TRAJANJU KARANTENE ZA UVEZENE ŽIVOTINJE
Članak 1.
Ovim se pravilnikom određuju uvjeti kojima moraju udovoljavati objekti za smještaj i držanje životinja iz uvoza i vrijeme u kojem se provjerava zdravstveno stanje uvezenih životinja.
Članak 2.
U smislu odredaba ovog pravilnika:

 1. karantena je sustav protuepizootijskih mjera u određenom mjestu i za određeno vrijeme radi provjere zdravlja uvezenih životinja;
 2. životinje su, sve životinje prema članku 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti, njihovo sjeme, zameci, kao i jaja domaće peradi i drugih ptica;
 3. karantenski objekt je prostorija, nastamba ili skup nastambi, kao i otvorene površine oko nastambi u kojima se u uvjetima potpune izolacije drže životinje iz uvoza, tako da je spriječen neposredan ili posredan dodir s drugim životinjama dok traje provjera njihovog zdravstvenog stanja.

Članak 3.
Karantenski objekt za uvezene konje, magarce, mule, mazge, goveda, ovce, koze, svinje i perad, glede prostora izgradnje mora udovoljavati slijedećim uvjetima:

 1. prostor na kojem se nalazi karantenski objekt mora biti udaljen od naselja stočnih objekata, kafilerija, smetlišta i jama grobnica najmanje 500 m, a razina podzemnih vode na mjestu izgradnje mora biti najmanje dva metra ispod površine;
 2. karantenski objekt mora biti dovoljno prostran da bi se osigurala funkcionalna povezanost pojedinih dijelova objekta i osigurao od ulaska ljudi i životinja ogradom visokom najmanje 1,80 m i udaljenom najmanje 10 m od najbliže karantenske nastambe;
 3. mora imati samo jedan ulaz, preko kojega se nadzire kretanje ljudi i životinja te promet hrane za životinje i drugog materijala;
 4. karantenski objekt mora imati dovoljno vode za piće i pranje, te sustav za prihvaćanje i neškodljivo odvođenje otpadnih i atmosferskih voda;
 5. gnojište mora biti unutar karantenskog objekta izgrađeno tako da nije moguće zagađivanje okoliša i raznošenje bioloških agenasa;
 6. u karantenskom objektu ne smije se za trajanja karantene držati druge životinje osim onih na koje se karantena odnosi:
 7. ulaz u karantenski objekt mora imati dezinfekcijsku barijeru za osoblje i vozila;
 8. unutar karantenskog objekta mora se osigurati pranje i dezinfekcija vozila nakon istovara uvezenih životinja;
 9. unutar karantenskog objekta mora se osigurati nastamba ili prostorija za odvojeno držanje životinja kod kojih se utvrde promjene zdravstvenog stanja.

Članak 4.
Nastamba u karantenskom objektu za uvezene životinje iz članka 3. ovoga pravitnika glede tehničkih uvjeta i opreme mora udovoljavati slijedećim uvjetima:

 1. da je izgrađena od čvrstog materijala, da osigurava tehnološke uvjete uzgoja i normative higijene smještaja za uvezene životinje;
 2. ulaz u karantensku nastambu mora imati dezinfekcijske barijere za osoblje i vozila;
 3. karantenska nastamba mora imati podesne prostorije, ili ograđene prostore, za održavanje higijene djelatnika.

Članak 5.
Uvezano sjeme i zameci sisavaca moraju se čuvati u prikladnim posebno označenim spremnicima u odvojenoj prostoriji do završetka karantene. Uvezena jaja za rasplod domaće peradi, pernate divljači i drugih ptica moraju se čuvati u odvojenoj prostoriji do valenja. Uvezena jaja za rasplod mogu se valiti samo u posebno obilježenim predvalionicima i valionicima u kojima se u vrijeme valenja uvezanih jaja ne smiju valiti jaja drugog podrijetla.
Članak 6.
Karantenski objekt za uvezene pse, mačke, kuniće. krznaše, ukrasne ptice i perad, akvarijske ribice, gmazove i druge životinje ako se uvoze pojedinačno ili u malom broju za vlastite potrebe kao kućni ljubimci, kao i za zvijeri, divlje i egzotične životinje za zoološke vrtove, može biti samo prostorija ili prostorije koje moraju biti građene i smještene tako da udovoljavaju tehnološkim i veterinarsko-sanitarnim uvjetima za uzgoj tih vrsta, da su odvojene od prostorija u kojima se drže druge životinje i da je trajno omogućen veterinarski nadzor. Karantenski objekt za uvezene životinje iz stavka 1. ovoga članka, a koje se uvoze u većem broju za daljnji uzgoj ili prodaju, moraju udovoljavati uvjetima iz članka 3. i 4. ovoga pravilnika. Karantenski objekt za uvezenu divljač namijenjenu uzgoju na farmama ili za obnovu lovišta, mora udovoljavati uvjetima iz članka 3. i 4. ovoga pravilnika.
Članak 7.
Karantenski objekt za uvezene pčele, dudove svilce, ribe i njihova oplođena jaja (ikre), rakove, školjke, kornjaše, puževe, pijavice i laboratorijske životinje, mora biti ograđen tako da udovoljava tehnološkim i veterinarsko-sanitarnim uvjetima za uzgoj tih životinjskih vrsta i smješten tako da osigurava odvojenost od drugih životinja.
Članak 8.
Karantenski objekt mora biti pripremljen za prijem životinja iz uvoza najmanje 14 dana prije njihova prispijeća u karantenu. Priprema karantenskog objekta razumijeva temeljito čišćenje i dezinfekciju, odgovarajućim sredstvom, otvorenih površina u krugu karantenskog objekta, površina objekta, opreme i pribora za rad.
Članak 9.
Za trajanja karantene, ulaz u krug karantenskog objekta zabranjen je osobama koje nisu uposlene u karanteni, osim veterinarskim inspektorima i ovlaštenim veterinarskim djelatnicima koji provode naređene protuepizootijske mjere, klinička i alergijska ispitivanja, te patoanatomske i laboratorijske pretrage.
Članak 10.
Karantena za uvezene životinje, za sjeme i zametke sisavaca traje do završetka naređenih dijagnostičkih pretraga, a najduže 30 dana. Karantena za uvezena rasplodna jaja domaće peradi i drugih ptica traje tijekom inkubiranja i tri dana nakon valenja.
Članak 11.
Karantena se može produžiti ako se odgovarajućim pretragama posumnja na zaraznu bolest ili se dokaže postojanje zarazne bolesti kod uvezenih životinja.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i trajanju karantene za uvezene životinje ("Narodne novine", br. 53/91).
Članak 13.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-2/94-1/20
Urbroj : 525-01-94-1
Zagreb, 11. veljače 1994.
Ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti