POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - interni pregled - uredba o prodaji - pravilnik o prikazu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1994. donijela
UREDBU
O DOPUNI ZAKONA O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI
Članak 1.
U Zakonu o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 27/93) u članku 25. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: "Zavod za platni promet provodit će naloge do veličine raspoloživih sredstava na žiro računu banke tek nakon dnevnog uključenja sredstava deponenata". Dosadašnji stavak 3. članka 25. postaje stavak 4.
Članak 2.
Iza članka 61. dodaje se novi članak 61a. koji glasi:
"Članak 61 a. Ovlaštena organizacija kod koje se vode novčana sredstva pravne ili fizičke osobe izvršava rješenje inspektora Financijske policije kojim je toj osobi naloženo plaćanje javnih prihoda. Novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 DEM u protuvrijednosti domače valute prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan plaćanja kazne, kaznit će se za privredni prijestup ovlaštena organizacija ako ne izvrši rješenje iz stavka 1. ovog članka. Novčanom kaznom od 100 do 500 DEM u protuvrijednosti domaće valute prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan plaćanja kazne, kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u ovlaštenoj organizaciji ako ne izvrši rješenje iz stavka 1. ovog članka"
Članak 3.
Naputak za provedbu članka 1. ove Uredbe donosi Narodna banka Hrvatske.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 89/93) i stavlja se van snage članak 1. točka 38. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93, 102/93 i 108/93)
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", s time da se odredba članka 1. ove Uredbe primjenjuje od dana stupanja na snagu Naputka iz članka 2. ove Uredbe.
Klasa:450-08/94-01/03
Urbroj : 5030105-94-2
Zagreb, 24. veljače 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti