POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pristup pravilnicima - zakon o radu - nastavni planovi split ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 9 stavka 2 Zakona o Poreznoj upravi ("Narodne novine " , broj 75/93), ministar financija donosi
PRAVILNIK
O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENIH SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE
Članak 1.
Ovim Pravilnkom propisuje se obrazac službene iskaznice koju nose ovlašteni službenici Porezne uprave u Središnjem uredu u Zagrebu, područnim uredima i ispostavama Porezne uprave (u daljem tekst.kr: iskaznica), i vođenje evidencije o iskaznicama, način izdavanja i izmjene iskaznice
Članak 2.
Obrazac iskaznice izrađuje se na punijem papiru svijetloplave boje, a zaštićuje se omotom od prozirne mase , dimenzije 135 x 55 mm. Iskazikica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 3.
Prednja strana iskaznice iz članka 2. ovog Pravilnika sadrži:
- na gornjoj lijevoj strani grb Repuhlike Hrvatske,
- desno od grba ispisano je: Repepublika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Službena iskaznica, ovlašteni službenik Porezne uprave, a ispod toga upisuje se ime i prezime ovlaštenog službenika Porezne uprave.
- desno od teksta je prazan prostor za fotografiju preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva financija- Porezne uprave,
- ispod fotografije ispisan je serijski broj iskaznice.
Članak 4.
Na stražnjoj strani obrasca iskaznice upisana su najznačajnija ovlaštenja ovlaštenng službenika Porezne uprave, jedinstveni matični broj građana, evideneijski broj datum izdavanja, potpis ravnatelja Porezne uprave i pečat Ministarstva financija - Porezne uprave.
Članak 5.
Ministarstvo financija-Porezne uprava, Središnji ured u Zagrebu vodi evidenciju o izdanim iskaznicama.
Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži ime, i prezime ovlaštenog službenika Porezne uprave kojem je izdana iskaznica, serijski broj iskaznice, evidencijski broj iskaznice, datum izdavanja iskaznice te odjeljak za napomene.
Članak 6.
Ovlašteni službenik Porezne uprave koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o izvjestiti ravnatelja Porezne uprave. Nova iskarnica izdat će se nakon što je izgubljena ili drugi način oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".
Članak 7.
Ovlašteni služberaik Porezne uprave kojem prestane radni odnos u Ministarstvu financija-Poreznoj upravi, dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku radnog odnosa odnosno o rasporedu na drugo službeničko mjesto, predati iskaznicu ravnatelju Porezne uprave.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 031 -01/94-01/05
Urbroj: 513-07/94-1
Zagreb , 28 travnja 1994 .
Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti