POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - primjena prava - pravilnik reda stjepana - kodeks etike psihološke ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Na temelju članka 13 stavak l. t. 9. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine", broj 78/93 i 29/94) donosim ovaj
PRAVILNIK
O JAVNOBILJEŽNIČKIM UREDIMA
Članak 1
Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji za određivanje smještaja, prostora, opreme i uređenja javnobilježničkih ureda.
Članak 2.
Svaki javni bilježnik dužan je imati ured u mjestu koje mu je određeno kao njegovo sjedište, koji će po svom smještaju, prostoru, opremi i uređenju odgovarati zahtjevima propisanim Zakonom o javnom bilježništvu, Javnobilježničkim poslovnikom i ovim Pravilnikom. Javnobilježnički ured mora biti smješten u takvim prostorijama i opremljen na način koji je primjeren ugledu javnobilježničke službe.
Članak 3.
Prostorije u kojima je smješten javnobilježnički ured moraju biti posebna građevinska cjelina, s odvojenim ulazom. Javnobilježnički ured mora imati najmanje dvije prostorije (radna soba i čekaonica) i mokri čvor (WC). Ukupna površina javnobilježničkog ureda, u pravilu, ne smije biti manja od 40 m kvadratnih.
Članak 4.
Javnobilježnički ured može biti smješten u obiteljskoj kući, višestambenoj ili poslovnoj zgradi, koja svojim vanjskim i unutarnjim stanjem neće bitno odstupati od uobičajenog poslovnog prostora namijenjenog za obavljanje kakve državne ili druge javne službe. Javnobilježnički ured ne smije biti smješten u zgradi koja bi po svom izgledu odnosno djelatnostima koje se u njoj obavljaju mogla dovesti u pitanje ugled javnobilježničke službe. Ako se javnobilježnički ured nalazi u višestambenoj ili postovnoj zgradi bez dizala, može se nalaziti najviše na trećem katu te zgrade.
Članak 5.
Prostorije u javnobilježničkom uredu moraju biti uredne, čiste i opskrbljene protupožarnim uređajima i sredstvima, prema propisima koji uređuju protupožarnu zaštitu u državnoj upravi.
Članak 6.
Svaki javnobilježnički ured mora imati vatrootporne ormare za smještaj predmeta u radu i javnobilježničkog arhiva u skladu s Javnobilježničkim poslovnikom. Ormari moraju imati brave koje će jamčiti sigurnost pohranjenih spisa, knjiga, pečata i štambilja. Svaki javnobilježnički ured mora imati sigurnosnu blagajnu radi pohrane primljenog novca, dragocjenosti, vrijednosnih papira i drugih vrijednih pologa te spisa koji se moraju posebno čuvati. Svaki javnobilježnički ured mora imati telefon i telefaks.
Članak 7.
Svaki javnobilježnički ured mora imati pisaće stolove i odgovarajući broj stolica za javnog bilježnika i osobe zaposlene u njegovom uredu. Javnobilježnički ured mora imati potreban broj stolica za stranke u radnoj sobi i čekaonici. Svaki javnobilježnički ured mora imati sredstva mehaničkog pisanja.
Članak 8.
U svakoj radnoj sobi i čekaonici javnog bilježnika mora biti izvješen na zid grb Republike Hrvatske. Zabranjeno je u uredu javnog bilježnika isticati materijale u svezi s političkom djelatnošću.
Članak 9.
Osoba koja namjerava sudjelovati u natječaju za javnog bilježnika zatražit će od Ministarstva pravosuda da pregleda prostorije namijenjene za njegov budući ured. Ministar pravosuđa može od predsjednika općinskog suda zatražiti da obavi pregled iz stavka 1. ovoga članka. O utvrđenom činjeničnom stanju predsjednik suda sastavit će poseban zapisnik u kojemu će iznijeti i svoje mišljenje o tome odgovara li taj prostor zahtjevima Zakona o javnom bilježništvu, Javnobilježničkog poslovnika i ovoga Pravilnika. U slučaju negativnog mišljenja predsjednika suda, osoba iz stavka 1. ovoga članka može u roku od osam dana zatražiti da poslovni prostor pregleda Komisija Ministarstva pravosuđa. Zapisnik s mišljenjem predsjednika suda ili mišljenje Komisije iz prethodnog stavka ovoga članka pribavljen prije imenovanja javnog bilježnika ima značenje dokaza u smislu odredbe članka 13. stavak 1. točka 9. Zakona o javnom bilježništvu.
Članak l0.
Prije nego što odredi dan kada će imenovani javni bilježnik započeti s radom Komisija Ministarstva pravosuđa utvrdit će da su prostor i oprema pripremljeni za uporabu. Na pregled prostorija i opreme iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primijenit će se odredba stavka 2. članka 9. ovoga Pravilnika.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama".
Klasa:701-01/94-01/27,
Urbroj : 514-02-01 / 1-94-1
Zagreb, 10. svibnja 1994.
Ministar pravosuđa
Ivica Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti