POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - prikaz zakona i drugih propisa - pravilnik o usklađenim - pravilnik o ulovu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Na osnovi članka 169. stavak 3. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br. 78/93 i 29/94) donosim
PRAVILNIK
O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuju kriteriji za raspored službenih sjedišta javnih bilježnika na području Republike Hrvatske i raspoređuju službena sjedišta.
Članak 2.
Javnobilježnička se službena sjedišta određuju u sjedištu svakog općinskog suda.
Članak 3.
Na podrtkčju općinskog suda koji ima više od 20.000 stanovnika javnobilježničko se službeno sjedište odreduje u sjedištu općinskog suda na svakih započetih 20.000 stanovnika,
Članak 4.
Javnobilježnička se službena sjedišta izvan sjedišta općinskog suda određuju u sjedištu općine ili grada ako područje te općine ili grada na području istog općinskog suda ima 20,000 stanovnika. Ako područje općine ili grada iz stavka 1 ovoga članka ima više od 20.000 stanovnika u sjedištu te općine ili grada određuje se javnobilježničko službeno sjedište na svakih započetih 20,000 stanovnika.
Članak 5.
Za područje općinskog suda, u čijem je sjedištu i sjedište trgovačkog suda, osim kriterija iz članka 3. i 4, ovoga Pravilnika, utvrđuje se jedno javnobilježničko mjesto,
Za područje općinskog suda na svakih 200 registriranih pravnih osoba (trgovačkih društava, banaka ili njihovih filijala, osiguravajućih društava ili njihovih filijala, udruga, zaklada ili drugih pravnih osoba) ili obrtničkih radnji koje obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju financijsko poslovanje preko žiro-računa utvrđuje se jedno javnobilježničko mjesto.
Članak 6.
Za područje općinskog suda čije je sjedište u velikim gradovima javnobilježničko se službeno sjedište određuje u pravilu prema urbanim naseljima, četvrtima ili kotarevima pod uvjetima iz članka 4. ovoga Pravilnika
Članak 7.
Ako se na način određen u članku 6. ovoga Pravilnika ne može utvrditi javnobilježničko službeno sjedište ono se utvrđuje za sva javnobilježnička mjesta u istom mjestu.
Članak 8
Javni bilježriik ima svoj ured u javnobilježničkom službenom sjedištu. Javni bilježnik može održavati uredovne dane u sjedištima općina ili gradova na području istog suda ako u njima nije utvrđeno službeno sjedište javnog bilježnika. Ako je u sjedištu općine ili grada na području istog suda utvršđeno službeno sjedište javnog bilježnika uredovni sa dani mogu u tim sjedištima održavati samo ako nema javnog bilježnika ili još nije imenovan ili ako je spriječen obavljati javnobilježničku službu.
Članak 9
Raspored javnobilježničkih mjesta i njihovih službenih sjedišta sastavni je dio ovoj Pravilnika
Članak 10.
Raspored javnobilježničkih mjesta i njihovih službenih sjedišta za područja sudova samoupravnih kotarareva Glina i Knin uredit će se nakon donošenja zakona kojirn će se urediti ustsnovljavanje sudova utvrđivanje njihovog područja te odredivanje sjedišta u kojern će obavljati službenu vlast na tim podr-učjima.
Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga Pravilnika utvrđujem sljedeća privremena javnobilježnička sjedišta:
- za područja općiriskih sjedišta u Dvoru, Glini i Hrvatskoj Kostajnici po jedno javnobilježičko mjesto s privremenim službenim sjedištem u Sisku;
- za područja općinskih sudova u Vojniću i Vrginmostu po jedeno javnobilježničko rnjesto s privremenim službenim sjedištem u Karlovcu
- za područja općinskih sudova u Donjem Lapcu, Gračacu i Titovoj Korenici po jedno javnobilježničko mjesto s privremenim službenim sjedištem u Gospiću;
- za područje Općinskog suda u Benkovcu jedno javnobilježničko mjesto s privremenim službenim sjedištem u Biogradu n/m;
- za područje Općinskog suda u Kninu jedno javnobilježničko mjesto s privremenim službenim sjedištem u Šibeniku i
- za područje Općinskog suda u Obrovcu jedno javnobilježničko mjesto s privremenim službenim sjedištem u Zadru.
Članak 11.
Ovaj P'ravilnik stupa na snagu usmoga dana od dana i objave u ""Narodnim novinama".
Klasa: 701-01 /94-01 /6
Urbr-oj : 514-02-0 I /3-94-1
Zagreb,10. svibnja 1994
Ministar pravosuđa
lvica Crnić, v, r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti