POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - institucije - popis upisanih predsjednik - ispravak odluke pravomočno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

GRADSKO VIJEĆE GRADA DUBROVNIKA
Na temelju članka 3., 45. i 46. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 117/93. od 31. prosinca 1993. godine) i članka 11. Odluke o privremenom ustrojstvu Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Županije dubrovačko-neretvanske, Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Mljet, Općine Ston", broj 1/93 i 2/93), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici održanoj 31. siječnja 1994. godine. donijelo je
ODLUKU
O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK
Članak 1.
Ovom Odlukom uvodi s prirez na porez na dohodak, što čini vlastiti prihod Grada Dubrovnika.
Članak 2.
Prirez na porez na dohodak plaća se na području Grada Dubrovnika u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada i prema ovoj Odluci.
Članak 3.
Prirez na porez na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti i porez na dohodak od imovine i imovinskih prava.
Članak 4.
Obveznik prireza na porez na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak. Osnovica prireza na porez na dohodak je porez na dohodak.
Članak 5.
Vrste poreza na dohodak, obračun, način i rokovi plaćanja poreza na dohodak i oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak, propisani su zakonom o porezu na dohodak i primjenjuju se pri utvrdivanju prireza na porez na dohodak.
Članak 6.
Prirez na porez na dohodak uvodi se primjenom koeficijenta prireza 1,30 na udio poreza na dohodak što pripada Gradu Dubrovniku. Primjenom koeficijenta iz stavka 1. ovoga članka prirez na porez na dohodak plaća se po stopi od 7,5 %.
Članak 7.
Prirez na porez na dohodak uplaćuje se u korist Proračuna Grada Dubrovnika.
Članak 8.
Pravne i fizičke osobe, banke i druge financijske institucije dužne su, na zahtjev tijela za financijske poslove Grada Dubrovnika, dostaviti podatke, odnosno omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije zbog prikupljanja podataka potrebitih za utvrđivanje poreza i prireza.
Članak 9.
U slučaju da obveznik poreza i prireza na porez na dohodak dospjeli porez i prirez ne plati u propisanom roku, porez i prirez se prisilno naplaćuju po odredbama o prisilnoj naplati poreza, a prema Zakonu o porezu na dohodak. Kod više uplaćenog predujma poreza i prireza na porez na dohodak, primjenjuju se odredbe o povratku iz Zakona o porezu na dohodak.
Članak 10.
Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem gradskih poreza i prireza na porez na dohodak provode ovlašteni djelatnici tijela za financijske poslove Grada Dubrovnika.
Članak 11.
Ovom Odlukom se utvrđuje da je Odluka o neposrednim porezima ("Službeni glasnik Općine Dubrovnik", broj 2/91.,12/91., 2/92. i 3/92.) prestala vrijediti od 1. siječnja 1994. godine.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".
Ova Odluka objavit će se i u službenom glasilu Grada Dubrovnika.
Klasa: 011-01/94-01/05
Dubrovnik, 31. siječnja 1994.
Predsjednik Gradskog vijeća
Darinko Iveković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti