POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - prijenos prava - pravilnik o upisu - uredba o djelokrugu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", br. 53/90, 61/91, 25/93 i 70/93), a povodom prijedloga Grada Otočca, Županija Ličko-senjska, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. svibnja 1994., donijela
ODLUKU
O IZUZIMANJU NEKRETNINA U K.O. OTOČAC OD ZABRANE PRIJENOSA PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA
I.
Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja čk. br. 1478 - kuća br. 70 sa štalom, zgradama, dvorištem i sa kućom skopčanom sa radiciranim pravom krčmarenja i gostioničkog svratišta u Gradu sa 363 čhv. a koji objekti su uslijed ratnih razaranja potpuno uništeni: čk. br. 14771/1 - dvorište pred podrumom kod kuće sa 17 čhv i čk. br.1476/2 dvorište do male kuće do Pavelića u Gradu sa 3 čhv, sve upisane u zk: ul 1663 k. o. Otočac kao državno vlasništvo, konfiscirane ranijem vlasniku Duji (Dominiku) Milinkoviću, trgovcu iz Otočca, temeljem presude od 4. veljače 1946. godine, broj I-38/45.
II.
Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se od za brane prijenosa prava raspolaganja i korištenja radi izgradnje objekata javne namjene koji su od interesa za Grad Otočac.
III.
Gradevinska parcela od nekretnina iz točke I. ove Odluke formirat će se sukladno uvjetima uređenja prostora utvrđenim po Sekretarijatu gospodarstva, graditeljstva i stambeno-komunalnih poslova u Otočcu. Županija Ličkosenjska od 9. prosinca 1993. godine, klasa: 350-05/93-01-92, Urbroj: 2159-07-03-83-1.
IV.
Utvrđuje se da se zainteresirana osoba - Grad Otočac, Odlukom od 3. kolovoza 1993. godine, klasa: 943-08/9301-01 obvezala na obeštećenja prijašnjeg vlasnika Dominika (Duje) Milinkovića odnosno njegovih zakonskih nasljednika iz vrijednosti nekretnine označene kao čk. br. 823/1 stara kuća br. 2 - bolnica sa 604 m2 i dvorište sa 1206 uknjižene u PL. 1206 k. o. Otočac, te je ova hipotekarna izjava provedena u zemljišnim knjigama koje vodi Općinski sud u Otočcu.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 94-01/94-01/01
Urbroj: 5030109-94-32
Zagreb, 5. svibnja 1994.
Predsjednik
Nikica ValentIć, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti