POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pretraživanje zakona - dopuna popisa ustanova - odluka o priznavnju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 7. stavka 1. točke 3., stavka 2. točke 1 i članka 8. stavka 1. točaka 4. i 8. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", br.109/93. i 95/94.) te članka 6. stavka 1 točke 3. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", br 109/93. i 95/94.), ministar financija donosi
PRAVILNIK
O IZNOSIMA NAKNADA, POTPORA, NAGRADA, DNEVNICA, STIPENDIJA I OTPREMNINA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK
Članak 1.
Ovim Pravilniknm propisuju se iznosi naknada, potpora, nagrada, dnevnica, stipendija i otpremnina na koje se ne plaća porez na dohodak.
Članak 2.
(1) Porez na dohodak ne plaća se na:

 1. naknade prijevoznih troškova zbog službenog putovanja u visini stvarnih troškova,
 2. naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih troškova, a najviše do visine cijene noćenja u hotelu "A" kategorije u istom mjestu,
 3. naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prometom u visini stvarnih troškova, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte,
 4. naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prometom u visini stvarnih troškova, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte. Ako zaposleni sa stanice međumjesnog javnog prometa mora koristiti i mjesni prijevoz, porez na dohodak ne plaća se na naknade troškova mjesnog i međumjesnog javnog prometa,
 5. naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do visine 30% cijene litre benzina (super-olovni) po prijeđenom kilometru.

(2) Troškovi iz stavka 1. točka 1., 2. 3. i 4. ovoga članka dokazuju se vjerodostojnom dokumentacijom.
Članak 3.
Porez na dohodak ne plaća se na:

 1. potpore zbog invalidnosti do 2.000,00 kuna godišnje.
 2. potpore u slučaju smrti posloprimca do 5.000,00 kuna
 3. potpore u slučaju smrti člana uže obilelji do 2.000,00 kuna,
 4. potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana do 1.400,00 kuna godišnje,
 5. potpore zbog otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda do 5.000,00 kuna godišnje,
 6. potpore djeci poginulih boraca domovinskog rata do 500,00 kuna mjesečno,
 7. dar djetetu do 12 godina starosti za božićne blagdane do 200,00 kuna godišnje.

Članak 4.
Porez na dohodak ne plaća se na:

 1. nagrade učenicima i studentima za vrijeme praktičnog rada do 400,00 kuna mjesečno,
 2. nagrade za navršenih:

- 10 godina radnog staža do 700,00 kuna,
- 15 godina radnog staža do 800,00 kuna,
- 20 godina radnog staža do 1.000,00 kuna,
- 25 godina radnog staža do 1.100,00 kuna,
- 30 godina radnog staža do 1300,00 kuna,
- 35 godina radnog staža do 1.400,00 kuna.
Članak 5
(1) Porez na dohodak ne plaća se na:

 1. dnevnice u zemlji do 130,00 kuna,
 2. terenski dodatak u zemlji do 80,00 kuna dnevno,
 3. terenski dodatak u inozemstvu do 120,00 kuna dnevno,
 4. pomorski dodatak do 150,00 kuna dnevno,
 5. naknadu za odvojeni život do 800,00 kuna mjesečno.

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka međusobno se isključuju.
Članak 6.
Porez na dohodak ne plaća se na stipendije do iznosa 700,00 kuna mjesečno.
Članak 7.
Porez na dohodak ne plaća se na otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do iznosa 4.000,00 kuna.
Članak 8.
Terenski dodatak iz članka 5. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika primjenjuje se na posloprimce upućene na rad u inozemstvo po osnovi radnog odnosa zasnovanog u Republici Hrvatskoj.
Članak 9.
(1) Pomorski dodatak iz članka 5. stavka 1. točke 4 ovoga Pravilnika primjenjuje se na pomorce na brodovima pod hrvatskom zastavom (duga plovidba, velika obalna plovidba - Mediteran i mala obalna plovidba - Jadran).
(2) Pomorski dodatak iz članka 5. stavka 1. točka 4. ovoga Pravilnika primjenjuje se na pomorce na brodovima pod stranom zastavom na temelju potvrde stranog isplatitelja o isplaćenim primanjima koju su dužni priložiti uz godišnju poreznu prijavu.
Članak 10.
Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na obveznike poreza na dobit koji nemaju zaposlene.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik primjenjuje se od 1 siječnja 1995. godine.
Klasa:410-01/94-01/1137
Urbroj : 513-07/94- 1
Zagreb, 27. prosinca 1994.
Ministar financija
Božo Prka, v. rPortal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti