POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pretraživanje ugovora - zaključak o prihvaćanju - pravilnik o čuvarskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvat ske (Narodne novine, broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1994. donijela
UREDBU
O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O PODMIRIVANJU DOSPJELIH NEIZMIRENIH OBVEZA PREMA INOZEMNIM KREDITORIMA
Članak 1.
U Uredbi o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima (Narodne novine, broj 86/94) članak 3. mijenja se i glasi:
"Dužnici iz Republike Hrvatske obveze dospjele do dana stupanja na snagu Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima dužni su deponirati u Narodnu banku Hrvatske i to:
- dospjele neizmirene kamate po kreditima korisnika iz Republike Hrvatske zaključenim do 2. prosinca 1982. i osiguranim od vladinih agencija zemalja članica "Paris Cluba" ;
- dospjele neizmirene kamate po kreditima korisnika iz Republike Hrvatske zaključenim s vladama zemalja članica "Paris Cluba", 1984., 1985., 1986. i 1988.;
- dospjele neizmirene kamate i glavnice po kreditima korisnika iz Republike Hrvatske zaključenim poslije 2. prosinca 1982. i osiguranim od vladinih agencija zemalja članica "Paris Cluba".
Dospjele neizmirene obveze iz stavka 1. ovoga članka dužnici će deponirati najkasnije do 31. siječnja 1995."
Članak 2.
U članku 5. stavku 1. iza riječi "članka" dodaju se riječi "3. i".
Članak 3.
Članak 7. mijenja se i glasi:
"Dužnici iz članka 2. ove Uredbe dužni su od dana stupanja na snagu Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima tekuća dospijeća kamata po kreditima zaključenim s vladama zemalja članica "Paris Cluba",1984.,1985.,1986. i 1988., tekuća dospijeća kamata po kreditima zaključenim do 2. prosinca 1982. i osiguranim od vladinih agencija zemalja članica "Paris Cluba", deponirati u Narodnu banku Hrvatske.
Dužnici iz članka 2 ove Uredbe dužni su od dana stupanja na snagu Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima tekuća dospijeća glavnica i kamata po kreditima zaključenim poslije 2. prosinca 1982. i osiguranim od vladinih agencija zemalja članica "Paris Cluba", plaćati sukladno ugovorenim rokovima dospijeća."
Članak 4.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.
Klasa: 400-01/94-01/01
Urbroj : 5030105-94-2
Zagreb, 30. prosinca 1994
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti