POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pretraživanje ugovora - odluka o vijeću - uredba o produljenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 86. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92, 29/93 i 79/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 1994. godine donijela

ODLUKA
o prestanku važenja Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske, te o načinu i vremenu preračunavanja iznosa izraženih u hrvatskim dinarima u kune i lipe

I.
Odluka o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 71/91) prestaje važiti dana 30. svibnja 1994. godine, kojeg dana se, na temelju odluka Narodne banke Hrvatske, izdaju i puštaju u optjecaj novčanice i kovani novac, koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske kunu i njezin stoti dio lipu.

II.
U razdoblju od vibnja 1994. godine do 5. lipnja 1994. godine plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske se mogu obavljati novčanicama hrvatskih dinara, s tim da se nominalna vrijednost tih novčanica preračunava u kune i lipe u omjeru 1.000 hrvatskih dinara za 1 kunu.

III.
Cijene svih proizvoda i usluga na dan 30. svibnja 1994 godine iskazuju se u kunama i lipama, tako da se niihova dosadašnja vrijednost izražena u hrvatskim dinarima preračunava prema omjeru 1.000 hrvatskih dinara za 1 kunu.

IV.
Svi iskazi o potraživanjima i dugovanjima domaćih i stranih osoba koji glase na hrvatske dinare preračunat će se u kune i lipe prema omjeru iz točke I. ove Odluke sa stanjem na dan 30. svibnja 1994. godine.

V.
Iznosi navedeni u hrvatskim dinarima u propisima, općim aktima pravnih osoba, sudskim i upravnim aktima, čekovima, uplatnicama i ostalim nalozima platnog prometa, mjenicama, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima, ugovorima i drugim dokumentima izdanim odnosno nastalim do dana puštanja u optjecaj kune i lipe, smatrat će se kao da su navedeni u kunama, s tim da se ti iznosi dijele sa 1.000.
Odredbe u propisima i drugim aktima, ugovorima i drugim dokumentima iz stavka I. ove točke, kojima je iznos novčanih kazni ili obveza određen u protuvrijednosti hrvatskih dinara prema stranoj valuti, primjenjivat će se na način da se protuvrijednost prema stranoj valuti izračunava u kunama.

VI.
Poštanske marke, upravni biljezi i druge vrijednosnice. blanketi čekova, mjenica, platnih naloga i drugih instrumenata platnog prometa u zemlji koji su u prometu na dan puštanja u optjecaj kune i lipe ostaju i nadalje vrijediti dok se ne izdaju nove, pri čemu će na njima označena vrijednost u hrvatskim dinarima podijeljena sa 1.000 odgovarati njihovoj vrijednosti u kunama.
Na čekovnim i mjeničnim blanketima i blanketima ostalih instrumenata platnog prometa iz stavka 1. ove točke ispravljat će se naziv novčane jedinice u kunu, s tim da se pri popunjavanju slovima pisanog iznosa obvezno označuju kune i lipe.

VII.
Pri preračunavanju hrvatskih dinara u kune, prema odredbama ove Odluke, vrijednost u kunama izražava se puni dvije decimale, a eventualni ostatak iznosa u trećoj decimali se zanemaruje.

VIII.
Ovlašćuje se ministar financija da po potrebi donosi potanje upute za provedbu ove Odluke.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/94-01/01
Urbroj: 5030105-94-2
Zagreb, 12. svibnja 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti