POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - imenovanja - uredba o mogučnosti - rješenje kojim matiji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 75. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93) u svezi s člankom 73.c stavkom 1. Zakona o postupku za upis u sudski registar ("Narodne novine", broj 53A/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 1994. donijela
UREDBU
O UPISU U SUDSKI REGISTAR USTANOVA
Članak 1.
Uredbom se propisuje način upisa ustanove, podružnice ustanove i zajednice ustanova u sudski registar ustanova.
Članak 2.
Na upis subjekata upisa iz članka 1. ove Uredbe u sudski registar ustanova, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Uredbe o upisu u sudski registar ("Narodne novine", broj 61/92), ako ovom Uredbom nije drukčije propisano.
Članak 3.
U sudski registar ustanova upisuju se sljedeći podaci o ustanovama: naziv; sjedište; djelatnosti; imena osoba ovlaštenih za zastupanje i granice njihovih ovlasti; tvrtka ili nazivi sjedišta, odnosno ime i prezime, te prebivalište ili boravište osnivača; dan osnivanja, odnosno prestanka ustanove
Članak 4.
Djelatnosti ustanove, podružnice ustanove i zajednice ustanova upisuju se u sudski registar ustanova u skladu s posebnim propisima za svaku vrstu ustanova.
Članak 5.
Pravilnik o obrascima i načinu upisa u sudski registar ustanova, ministar pravosuđa donijet će u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 6.
Subjekte upisa koji su po dosadašnjim propisima upisani u sudski registar, a ispunjavaju uvjete iz članka 78. Zakona o ustanovama, sud će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, upisati u sudski registar ustanova. istodobno s upisom u sudski registar ustanova, sud će te subjekte upisa brisati iz sudskog registra. Na način propisan u stavku 1. ovoga članka, sud će postupiti i sa subjektima upisa koji su po dosadašnjim propisima upisani u sudski registar za obavljanje djelatnosti sukladno sa stavkom 2. člankom 1. Zakona o ustanovama. O novom broju registarskog uloška sud će obavijestiti ustanovu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.
Članak 7.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 740- 13/93-01 /05
Urbroj : 5030109/94-2
Zagreb, 16. veljače 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti