POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pretraživanje odluka - aneks pravo propisi - pravilnik o gospodarskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu: Jadranko Crnić, predsjednik, te suci: Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić-Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlogu Talijanske Unije iz Rijeke, za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona, na sjednici održanoj 14. prosinca 1994. godine donio je
RJEŠENJE

  1. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/1994).
  2. Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti prijedloga Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma etničkih grupa i nacionalnih zajednica i manjina.
  3. Rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje:
Talijanska Unija iz Rijeke, podnijela je prijedlog za ocjenu ustavnosti donošenja zakona naznačenih u izreci rješenja, što ih je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na 18. sjednici održanoj 22. i 23. lipnja 1994. godine. Predlagatelj ističe da je Zastupnički dom Sabora dana 22. lipnja 1994. godine donio Zakon o telekomunikacijama bez kvoruma i bez potrebnog broja glasova što je suprotno odredbi članka 82. Ustava Republike Hrvatske. Nadalje, ističe predlagatelj, Zastupnički dom Sabora je 23. lipnja 1994. godine prihvatio u prvom čitanju Zakon o službenoj uporabi jezika i pisma etničkih grupa i nacionalnih zajednica ili manjina, bez potrebne dvotrećinske većine, što je suprotno odredbama članka 83. Ustava Republike Hrvatske. Predlagatelj također ističe da je Zastupnički dom oba zakona donio unatoč tome što sjednici nisu bili nazočni svi zastupnici nacionalnih zajednica ili manjina. Predlaže da Ustavni sud Republike Hrvatske pokrene postupak za ocjenu ustavnosti u donošenju označenih zakona, tj. da ocijeni formalnu ustavnost zakona. Prijedlog nije osnovan. Prigovor da su zakoni doneseni mada sjednici nisu bili nazočni svi zastupnici nacionalnih zajednica ili manjina nije od značaja za ocjenu formalne ustavnosti osporenih zakona jer nazočnost naznačenih zastupnika kao uvjet za donošenje zakona ne propisuje Ustav Republike Hrvatske, a ni drugi zakoni, odnosno propisi. U odnosu na zakon označen pod točkom 1. izreke ovog rješenja Sud je, uvidom u ovjereni Zapisnik 18. sjednice Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, održane 21, 23, 24, 25, 26, 28. i 29. lipnja 1994. godine, utvrdio da je Zastupnički dom, pod točkom 24. dnevnog reda sjednice, donio većinom glasova uz jedan uzdržan glas Zakon o telekomunikacijama u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske, zajedno s usvojenim amandmanima. Zakon je objavljen u "Narodnim novinama", br. 54/1994. Postupak donošenja ovog Zakona u skladu je s odredbama članka 82. Ustava Republike Hrvatske, po kojima Zastupnički i Županijski dom donose odluke većinom glasova, ukoliko je sjednici nazočna većina zastupnika. I prema odredbi stavka 1. članka 229. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 59/92 i 89/92) ovaj Dom donosi zakone, odluke, rezolucije, zaključke i druge akte većinom glasova ako je na sjednici Doma nazočna većina zastupnika, osim ako Ustavom i Poslovnikom nije drugačije propisano. Prema ovjerenom zapisniku 18. sjednice Zastupničkog doma, na početku sjednice, prozivanjem zastupnika utvrđeno je da su sjednici nazočna 73 zastupnika i da Dom može donositi pravovaljane odluke. Prije glasovanja o donošenju zakona nitko od zastupnika nije tražio da se brojanjem zastupnika ponovno utvrdi nazočan broj zastupnika. U takvom slučaju, smatra se da je nazočna većina zastupnika Doma. Kako Zastupnički dom broji 138 zastupnika od kojih je, prema gore rečenom za donošenje zakona glasovala većina zastupnika, uz jedan uzdržan glas, to je za donošenje zakona glasovalo više od polovine ukupnog broja svih zastupnika Doma. Zakon je, dakle, izglasan u Ustavu propisanom većinom, pa i onom većinom glasova potrebnom za donošenje zakona kojim se razrađuju Ustavom utvrđene slobode i prava čovjeka i građanina (članak 83. stavak 2. Ustava). Neosnovan je stoga prigovor neustavnosti u načinu donošenja zakona, pa je Sud prijedlog odbio. U odnosu na Zakon označen pod točkom 2. izreke, Sud je, uvidom u ovjereni zapisnik 18. sjednice utvrdio da je Zastupnički dom Sabora pod točkom 41. u prvom čitanju prihvatio prijedlog Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i zajedno sa svim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima, uputio predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Ustavni sud Republike Hrvatske, temeljem odredbi članka 125. Ustava Republike Hrvatske, odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom, dakle ne odlučuje i o suglasnosti prijedloga zakona s Ustavom. Prijedlog zakona, naime, nije zakon. Stoga Ustavni sud ne odlučuje ni o formalnoj ustavnosti prijedloga zakona. Iz navedenih razloga, a temeljem članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Sud je odbacio prijedlog za ocjenu formalne ustavnosti prijedloga zakona navedenog pod točkom 2. izreke. Odluka o objavi rješenja temelji se na odredbama članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-I-693/1994.
Zagreb, 14. prosinca 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti