POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - imenik - pravila uspostavljanja split - zakon o civilnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz. djekruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 1994. donijela
UREDBU
O PRIVREMENOM OSIGURANJU SREDSTAVA ZA PLAĆE I MATERIJALNE TROŠKOVE POJEDINIH DRŽAVNIH TIJELA
Članak 1.
Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti za privremeno osiguranje sredstava za plaće i materijalne troškove javnih pravobranitelja, sudaca za prekršaje i službenika i namještenika tih tijela za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 1994. godine.
Članak 2.
Sredstva za plaće dužnosnika u javnim pravobraniteljstvima i sucima za prekršaje osigurat će se u državnom proračunu po sljedećim privremenim koeficijentima: 1. javni pravobranitelj 4,7 2. javni pravobranitelj Grada Zagreba 5,0 3. zamjenik javnog pravobranitelja 4,4 4. predsjednik sudaca za prekršaje 4,6 5. predsjednik sudaca za prekršaje u Gradu Zagrebu 5,0 6. sudac za prekršaje 4,2 Koeficijent iz stavka 1. ovoga članka uvećava se za 0,2: - zamjeniku javnog pravobranitelja određenom rasporedom poslova u pravobraniteljstvu s više od pet zamjenika, - voditelju odjela u javnom pravobraniteljstvu, - zamjeniku predsjednika sudaca za prekršaje s više od pet sudaca, - predsjedniku odjela kod sudaca za prekršaje. Odjeli se ustanovljuju u tijelima u kojima najmanje tri zamjenika rješava predmete iz istog pravnog područja ili discipline, odnosno pet sudaca sudi u predmetima iz istog pravnog područja ili iste vrste prekršaja. Mjesečna plaća dužnosnika utvrđuje se množenjem odgovarajućeg koeficijenta s osnovicom koju objavljuje Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 7. stavku 2. Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 76/92 - pročišćeni tekst), Iznos plaće utvrđen primjenom odredbe stavka 3. ovoga članka uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu dana, a najviše do 20%. Rješenje o plaći izdat će Ministarstvo pravosuđa.
Članak 3.
Sredstva za plaće službenika i namještenika koji obavljaju poslove za ta tijela ili rade u tijelima iz članka 1. ove Uredbe osiguravaju se sukladno odredbama Odluke o koeficijentima za utvrđivanje plaća djelatnika zaposlenih u organima i tijelima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu ("Narodne novine", br. 52/93, 5/94 i 6/94 ).
Članak 4.
Sredstva za materijalne troškove dužnosnika, službenika i namještenika iz članaka 2. i 3. ove Uredbe osiguravaju se u državnom proračunu sukladno propisima koji vrijede za tijela državne uprave.
Članak 5.
Službenike i namještenike koji obavljaju poslove za javna pravobraniteljstva ili za suce za prekršaje, u slučaju kad nemaju posebnu radnu zajednicu, preuzet će odgovarajući ured župana i rasporediti na rad na iste poslove i radne zadaće koje su i do sada obavljali.
Članak 6.
Javna pravobraniteljstva i suci za prekršaje dostavit će Ministarstvu pravosuđa zahtjev za doznaku sredstava za plaće i materijalne troškove za mjesec siječanj. U zahtjevu se poimence navode dužnosnici i djelatnici, koeficijenti koji su im određeni, propisi na temelju kojih im je vršena isplata, radni staž koji imaju na dan 31. siječnja 1994. godine i sredstva za materijalne troškove.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaju se primjenjivati članci 68. i 70. Zakona o javnom pravobraniteljstvu ("Narodne novine", br. 17/77, 17/86, 19/90, 41/90 i 83/92) i članci 176. i 178. Zakona o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90 i 91/92).
Članak 8.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa:120-02/94-01/03
Urbroj : 5030109-94-8
Zagreb, 16. veljače 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti