POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pretraživanje akata - plan intervencija kod - odluka o službenoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (Narodne novine br. 36/91, 73/91, 18/92, 25/93, 13/94, 22/94, 28/94 i 48/94) i članka 26. Statuta Hrvatske gospodarske komore (Narodne novine br. 11/94.- pročišćeni tekst), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 5. sjednici 20. prosinca 1994. donosi

PRAVILNIK
o dopuštenoj visini kala, rasipa, kvara i loma na proizvodima u trgovini robom na malo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Pravilnikom o dopuštenoj visini kala, rasipa, kvara i loma na proizvodima u trgovini robom na malo (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se dopuštena visina kala, rasipa i loma do koje pravne osobe mogu navedene rashode knjižiti kao troškove poslovanja.

Članak 2.
Rashodi utvrđeni u visini i na način uređen ovim Pravilnikom knjiže se na temelju knjigovodstvene isprave kao troškovi poslovanja u skladu s odredbama Zakona o
računovodstvu. Na vrijednost rashoda utvrđenog i knjiženog na način uređen ovim Pravilnikom pravna osoba, temeljem odredbe članka 7. stavke 2. točke 5. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, ne obračunava i ne plaća porez na promet proizvoda i usluga.

II. RASHODI - KALO, RASIP, KVAR I LOM

Članak 3.
Pod rashodom proizvoda radi kala, rasipa, kvara ili loma razumijevaju se gubici na robi koji nastaju kao posljedica prirodnih utjecaja ili kao posljedica radnji koje se neophodno poduzimaju u poslovanju proizvodima u trgovini na malo.

Članak 4.
Posljedicama prirodnih utjecaja smatraju se gubici nastali na proizvodima zbog isušivanja, isparavanja, skupljanja, smrzavanja, topljenja i kvarenja. Posljedicama poduzimanja neophodnih radnji u prodaji proizvoda u trgovini na malo smatraju se gubici nastali na proizvodima razbijanjem, oštećenjem, rasipanjem ili mrvljenjem.

III. NORMATIVI I NAČIN UTVRĐIVANJA RASHODA

Članak 5.
Na ime kala,rasipa,kvara i loma utvrđuje se dopušteni normativ gubitaka izražen u postocima od količine proizvoda koje su u obračunskom razdoblju prodane. Dopušteni normativ gubitaka utvrđuje se na temelju iskustva struke do iznosa od:

_ _______________________________
Red. Naziv robe Stopa
broj %
_ _______________________________
1 2 3
_ _______________________________
I. POLJOPRIVREDNI PROIZVODI
_ _______________________________
A. VOĆE

 1. Južno voće (naranče, limun, banane, mandarine, ananas i sl.) 1,5
 2. Orah, badem, lješnjak, kesten, rogač 1,0
 3. Jagodasto voće, svježe smokve 4,0
 4. Jabuke, kruške, šljive, dunje, lubenice 3,0
 5. Koštičavo voće: kajsije, breskve, trešnje i višnje 3,5
 6. Sušeno voće - šljive 1,5
 7. Sušeno voće - smokve 0,7
 8. Sušeno voće ostalo 0,4
 9. Ostalo voće 2,0

_ _______________________________
B. POVRĆE

 1. Kupus kiseli i kisela repa 5,0
 2. Kupus ,kelj ,blitva ,zelena salata svježa 2,0
 3. Mahune, grašak, paprika, rajčica i tikvice 3,0
 4. Krumpir i mrkva rana, celer i peršun 2,0
 5. Zamrznuto voće i povrće - pakirano 0,5
 6. Krumpir, mrkva, luk 1,5
 7. Grah, leća, grašak, bob - suhi 1,0
 8. Gljive, šampinjoni - svježi 4,5
 9. Sadni materijal 3,5
 10. Cvijeće svježe (rezano) 5,0
 11. Cvijeće (lončanice) 4,0
 12. Konzervirano i ostalo povrće 1,0

_ _______________________________
C. ŽITARICE
1. Pšenica, ječam, zob, kukuruz i druge žitarice 0,25
_ _______________________________
D. OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI

 1. Brašno (kukuruzno i pšenično) i riža u rinfuzi 1,0
 2. Brašno (kukuruzno i pšenično) i riža pakirano 0,3
 3. Mak i pšenične mekinje 0,7
 4. Kruh svih vrsta 0,3
 5. Peciva svih vrsta 0,5
 6. Kolači industrijski 1,0
 7. Proizvodi od brašna (dvopek, mrvice, keksi) 0,2
 8. Mlijeko pasterizirano 0,4
 9. Mlijeko ostalo 0,5
 10. Sirevi svih vrsta, maslac 0,5
 11. Kiselo mlijeko, jogurt, vrhnje 0,8
 12. Hrana za novorođenčad i malu djecu 0,5
 13. Sladoled, kreme 1,0
 14. Jaja svježa 1,0
 15. Med 0,3
 16. Ocat alkoholni, vinski i voćni 1,5
 17. Šećer (kristal, u prahu, u kocki) 0,5
 18. Sol za jelo (morska, kamena i vakumirana) 0,5
 19. Povrće ukiseljeno (svih vrsta) 1,0
 20. Jela gotova i polugotova 0,5
 21. Bomboni i drugi proizvodi od šećera 0,4
 22. Čokolada i proizvodi od čokolade i kakaa 1,2
 23. Kava svih vrsta - pakirana 0,1
 24. Začini pakirani i čajevi 0,1
 25. Mast jestiva 1,0
 26. Ulje jestivo u bocama 0,5
 27. Ulje jestivo u bačvama i drugim pakovanjima za

prodaju od litre na više 1,0
28. Ostalo 0,5
_ _______________________________
E. PIĆA - ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA

 1. U bocama i drugom pakiranju 0,5
 2. U bačvama i drugom većem pakiranju za prodaju od litre na više 1,0

_ _______________________________
F. MESO, SUHOMESNATI PROIZVODI I RIBA

 1. Meso svježe rasječeno 0,5
 2. Meso peradi (svježe) 0,5
 3. Meso divljači 1,5
 4. Riba svježa 1,8
 5. Riba smrznuta 1,0
 6. Riba sušena 0,5
 7. Slanina svježa, loj, svinjsko salo, maslo (topljeno) 1,0
 8. Suhomesnati proizvodi i čvarci 1,0
 9. Ostalo meso 0,5

_ _______________________________
G. STOČNA HRANA 2,0
_ _______________________________
II. KEMIKALIJE
_ _______________________________

 1. Firnis, boje i lakovi, tutkalo i kit 0,5
 2. Sredstva za zaštitu bilja 1,0
 3. Deterdženti za pranje rublja 1,0
 4. Sredstva za čišćenje 0,8
 5. Sredstva za ćišćenje kožne obuće i odjeće 1,4
 6. Sapuni, zubne paste, kreme za brijanje 0,6
 7. Kozmetički proizvodi razni 0,5
 8. Ostali kemijski proizvodi, petrolej i benzin 0,7

_ _______________________________
III. GRAĐEVNI MATERIJAL
_ _______________________________

 1. Vapno, cement, gips, suha žbuka pakovana 1,5
 2. Mramorne ploče 1,5
 3. Salonit ploče i cijevi 2,2
 4. Pijesak, šljunak 3,0
 5. Izolacijske mase 0,5
 6. Izolacijski materijal (staklo i kam. vuna) 2,0
 7. Ljepenka krovna 1,5
 8. Crijep, opeka, mont ispune i gredice 2,0
 9. Betonski proizvodi (cijevi, ploče, kocke) 1,2
 10. Rezana građa i ploče od drva 1,5
 11. Ostali građ. materijal osim gr. stolarije 1,5

_ _______________________________
IV. OGRJEV
_ _______________________________

 1. Ugljen drveni u rinfuzi 3,5
 2. Ugljen drveni u vrečama 1,0
 3. Ugljen lignit u rinfuzi 2,0
 4. Ostali ugljerli 1,0
 5. Ogrjevno drvo 1,5

_ _______________________________
V.OSTALO
_ _______________________________

 1. Staklo ravno i šuplje osim optičkog 1,5
 2. Keramika i porculan 0,7
 3. Užarija 0,2
 4. Sjemenska roba 1,5
 5. Gnojiva umjetna u rinfuzi 4,0
 6. Gnojiva umjetna pakirana 1,0
 7. Duhanski proizvodi (osim cigareta) 0,5
 8. Posude od metala, (emajlirani i neemajl.) 1,0
 9. Posuđe od stakla, porculana i keramike 1,5
 10. Sanitarni uređaji od keramike 1,0
 11. Dječje igračke razne 1,5
 12. Nakit od porculana, stakla, plastike 1,0
 13. Gramofonske ploče i kasete 1,2
 14. Videokasete, fotografski filmovi 1,5
 15. Tkanine metražne 1,8
 16. Čarape ženske 1,0
 17. Žarulje razne 1,2
 18. Baterijski ulošci 2,0
 19. Ostalo, nespomenuto 0,5

_ _______________________________

Članak 6.
Dopuštena visina rashoda utvrđena ovim Pravilnikom može se utvrđivati na sljedeći način:
- neposredno nakon nastajanja pojedinog rashoda;
- izvanrednim popisom robe u prodavonici ili skladištu prodavaonice;
- redovitim popisom robe, odnosno na drugi način utvrden općim aktom pravne osobe,

Članak 7.
Utvrđivanje rashoda obavlja komisija, odnosno ovlaštena osoba imenovana od organa upravljanja pravne osobe u kojoj se rashod utvrđuje. O izvršenom popisu obvezno se sastavlja zapisnik. Zapisnik, odnosno ovjereni izvod iz zapisnika, smatra se knjigovodstvenom ispravom temeljem odredbe članka 2. ovog PraviInika.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
Obveze obračunavanja i plaćanja poreza na promet proizvoda oslobađa se pravna osoba i u slučaju kada je propisano da za te proizvode porez obračunava i plaća proizvođač, odnosno uvoznik. Normativom utvrđena visina rashoda u tom je slučaju rashod koji pravna osoba može knjižiti kao trošak poslovanja.

Članak 9.
Za tumačenje odredaba ovog Pravilnika ovlašteno je Vijeće udruženja trgovine Hrvatske gospodarske komore.

Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1995.

Broj: I-55-403/11-1994.
Zagreb, 20. prosinca 1994.

Predsjednik:
Mladen Vedriš, mr. oec., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti