POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pretplata - odluka o adekvatnosti - odluka o financijskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 6. stavka 1. točke 9. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine, br. 58/90, 21/92 i 116/93) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 19. prosinca 1994. donosi
ODLUKU
O OSNOVICAMA OSIGURANJA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE
Članak 1.
(1) Osnovice osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, osiguranika - radnih ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom, sredstvima u vlasništvu građana, utvrđuju se u jedanaest grupa i to:

 1. Najniža osnovna plaća uvećana za 48,23%
 2. Najniža osnovna plaća uvećana za 111,76%
 3. Najniža osnovna plaća uvećana za 175,28%
 4. Najniža osnovna plaća uvećana za 238,81%
 5. Najniža osnovna plaća uvećana za 302,34%
 6. Najniža osnovna plaća uvećana za 365,87%
 7. Najniža osnovna plaća uvećana za 429,40%
 8. Najniža osnovna plaća uvećana za 492,92%
 9. Najniža osnovna plaća uvećana za 556,45%
 10. Najniža osnovna plaća uvećana za 641,16%
 11. ) Najniža osnovna plaća uvećana za 747,04%

(2) Osnovice osiguranja koje služe za obračunavanje i plaćanje doprinosa za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja usklađuju se tijekom godine po službenoj dužnosti s porastom najniže osnovne plaće.
Članak 2.
(1) Osiguranici iz članka 1. na temelju pismenog zahtjeva biraju osnovicu osiguranja iz članka 1. stavka 1. kao osnovicu osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.
(2) Za osiguranike, koji su stekli svojstvo osiguranika do 31. prosinca 1994. i koji ne podnesu pismeni zahtjev do 15. veljače 1995. sukladno stavku 1. ovoga članka, utvrđuje se osnovica osiguranja iz članka 1. stavka 1. točke 1. kao osnovica osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, odnosno najniža osnovna plaća uvećana za 48,23%.
(3) Tijekom godine osnovica osiguranja može se na temelju pismenog zahtjeva mijenjati u okviru utvrđenih osnovica osiguranja iz članka 1. stavka 1. i to samo unaprijed i određuje se od prvog dana idućeg mjeseca.
Članak 3. (1) Obveza plaćanja doprinosa dospijeva zadnji dan u mjesecu za tekući mjesec. (2) Za neuplaćene doprinose u roku dospjelosti zaračunavaju se kaznene kamate i troškovi obračuna kamata. (3) Trošak obračuna kamata iznosi 2% od svote obračunatih kamata. (4) Redoslijed podmirenja duga je takav da se od uplaćene svote najprije podmiruju troškovi obračuna kamata i kamate, a tek tada doprinos.
Članak 4.
Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi.
Članak 5.
Osiguranicima koji podnesu zahtjev za osiguranje, a svojstvo osiguranika stječu unatrag, obračunat će se doprinos prema osnovicama i stopi doprinosa koja vrijedi na dan podnošenja zahtjeva na osiguranje.
Članak 6.
Za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja uzimaju se osnovice koje vrijede prema propisima za prijavljeno razdoblje osiguranja.
Članak 7.
Na dan stupanja na snagu ove odluke, prestaje se primjenjivati Odluka o osnovicama osiguranja samostalnih privrednika za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 112/93).
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1995.
Klasa: 142-13/94-01/4881
Urbroj : 342-99-01/94
Zagreb, 19. prosinca 1994.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonta
mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti