POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - hrvatsko pravo - uredba o vrijednosti - uredba o kakvoći ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 1994. donijela
UREDBU
O MOGUČNOSTI KORIŠTENJA KREDITA I ZAJMOVA KOD JAVNIH PODUZEČA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA U DRŽAVNOM I PRETEŽNO DRŽAVNOM VLASNIŠTVU
Članak 1.
Javno poduzeče ili druga pravna osoba u državnom ili pretežno državnom vlasništvu, fondovi mirovinsko-invalidskog osiguranja i Hrvatski fond za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: pravne osobe) smiju koristiti financijske kredite i zajmove od drugih pravnih osoba ili odobravati financijske kredite, odnosno zajmove tim pravnim osobama samo putem banaka. Financijske kredite i zajmove pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu koristiti uz uvjet da kamatna stopa iz nosi do 2,1 % mjesečno. Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka odnose se i na odobravanje financijskih kredita, odnosno zajmova između pravnih osoba iz stavka 1. ovog članka.
Članak 2.
Pravne osobe iz članka 1. ove Uredbe dužne su ugovore o kreditu, odnosno zajmu zaključene do dana stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti s odredbom stavka 2. članka t ove Uredbe najkasnije do 1. ožujka 1994 godine
Članak 3.
Novčanom kaznom u protuvrijednosti od 20.000 do 100.000 DEM u hrvatskim dinarima kaznit če se za prekršaj pravna osoba ako odobri ili koristi kredit, odnosno zajam suprotno odredbama ove Uredbe. Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit če se i od govorna osoba u pravnoj osobi u protuvrijednosti od 5.000 do 50.000 DEM u hrvatskim dinarima.
Iznosi novčanih kazni iz stavka 1. i 2. ovoga članka izriču se u hrvatskim dinarima prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske za DEM na dan izricanja kazne.
Članak 4.
U provođenju ove Uredbe primjenjuje se Naputak o načinu odobravanja i korištenja financijskih kredita, odnosno zajmova od strane javnih poduzeča i drugih pravnih osoba u državnom i pretežno državnom vlasništvu i društvenih fondova ("Narodne novine", broj 66/93).
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o mogučnosti korištenja kredita i zajmova kod javnih poduzeča i drugih pravnih osoba u državnom i pretežno državnom vlasništvu ("Narodne novine", broj 83/93) i briše se točka 37. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93, 102/93 i 108/93).
Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 305-01 94-01/04
Urbroj : 5030105-94-1
Zagreb, 16. veljače 1894.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti